Riskkapitalet flödar till privatägda skånska teknikbolag

Bolag 2014 2015 Kommentar
Acconeer 3,1 20
Adenovir Pharma 10
Airec 20
Airsonett 25 25
Alligator Bioscience 72
Alnarp Cleanwater Technology 10
Avidicare 22 I två steg varav
13 mkr i år
BioActive Polymers 6,5
Birka Biostorage 3 1,5
BoMill 22,5 8
BoneSupport 120
Boozt 86
Collodial Resource 24 I flera steg varav
6 mkr i år
Cross Technology Solution 3,8
Crunchfish 28
Eazpac 5,5
Experlytics 4
FlatFrog 130
Flo 2,25 6
Foap 2,5 16 Numera Stockholms-
baserade
Glactone 3,1
Glo 245
Iconovo 7
Immunovia 43 Fick under våren 4,2 miljoner euro i forskningsanslag från EU
Implementa Hebe 2,8 2
Incentive 12,5 14
InRiver 83 I två steg varav drygt 40 mkr i år
IrezQ 5
Labs2 3,5
Mapillary 12
Medicinsk Bildteknik 9,5
Mobill 15 5
Modcam 13
Nattaro
Labs
6,2
Neo Technology 160 Har numera huvudkontoret i Silicon Valley
Occlutech 100 I konvertibellån
Oncorena 6,7
Orbital Systems 7 40
Pharmiva 6
Radinn 5
Ripasso Energy 21
SenzaGen 0,5 5
SimrisAlg 12 16
Speximo 3
Spiideo 4
Swiftcourt 4,5
Tigran Technologies 7,8
TikoMed 21,7 Kvittningsemission
Trialbee 40
Triomed 12
Twiik 3
Watersprint 5
Vergic 9
YouCruit 4,5
Zaplox 27,6
Summa 843 837

Alla summor i miljoner kronor. I sammanställningen finns enbart teknikbolag som varit privatägda under såväl 2014 som 2015 och som gjort emissioner på mer än två miljoner kronor. Crowdfunding-finansierade kapitalinjektioner har inte tagits med, inte heller emissioner där summan inte är känd. 

Har vi missat något? Mejla till erik.olausson@rapidus.se så kompletterar vi listan!

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: