måndag 4 december 2023

inloggad som

Danskt IT-bolag tar rygg på hjälporganisation – går in i Afrika

Köpenhamnsbaserade IT-bolaget Bluetown har för första gången gått samman med en dansk hjälporganisation, Børnefonden, för att sprida sitt system med internet-infrastruktur till Afrika. Finansieringen kommer från myndigheter, privata företag och fonder samt internationella donatorer.

Bluetowns system består av 6-24 meter höga master utrustade med parabolantenner. Masterna står i förbindelse med varandra, och vissa är uppkopplade till nätet via optisk fiber eller satellitlänk. Systemet drivs av solceller och uppladdningsbara batterier vilket ger möjlighet att förse även avlägsna byar med internet, något Børnefonden efterfrågar.

Hjälporganisationen har nu skrivit avtal om ett samarbete för att ge internetuppkoppling i Burkina Faso. På sikt hägrar även andra afrikanska länder, i första hand Benin. Bluetown står för tekniken medan Børnefonden har kontakterna med lokalsamhällena och skolsystemet.

– Detta är ett exempel på hur ett teknikbolag och en ideell organisation kan gå hand i hand för att sårbara samhällen snabbare kan bli blomstrande med teknologins hjälp, säger Børnedfondens ordförande Stine Bosse till Rapidus.

Bluetown har kontor i Parken i Köpenhamn och har sedan 2012 investerat 31 miljoner danska kronor i utveckling av wifi-nätverk i utvecklingsländer. Bland bolagets storägare finns affärsängeln Lars Kolind.

Klik her for at se dansk version af artikeln

Keld Broksø

Köpenhamnsbaserade IT-bolaget Bluetown har för första gången gått samman med en dansk hjälporganisation, Børnefonden, för att sprida sitt system med […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad