måndag 25 september 2023

inloggad som

Ny öppning för kliniska försök på tvärs över Öresund

Universitetssjukhusen i Lund och Köpenhamn har nu kommit så långt i sitt samarbete att det blir möjligt för svenska och danska patienter att ingå i kliniska försök, även om de byter sjukhus till andra sidan Sundet.

Universitetssjukhuset i Lund och Rigshospitalet i Köpenhamn har under hösten intensifierat kontakterna och de juridiska förhållandena har gåtts igenom grundligt. Slutsatsen är att det bara skiljer i nyanser mellan patienträttigheterna vid behandling på andra sidan Sundet. Rigshospitalet har nu tecknat en mindre tilläggsförsäkring för att undanröja ett sista hinder och det öppnar nya möjligheter för forskningen.

— Det finns många gemensamma forskningsprojekt. Så har det alltid varit, men nu är det mer näraliggande att även utveckla de områden där vi inte har varit igång tidigare, säger sekretariatschef Ulrik Meyer i Rigshospitalets direktion.

— Därmed finns det inte längre något hinder för patienter från andra sidan Öresund att i framtiden ingå i kliniska försök. Många patienter under behandling på ett universitetssjukhus ingår i försök, konstaterar Ulrik Meyer.

Hittills har bara ett par svenska patienter flyttats för behandling på Rigshospitalet sedan bron öppnade, men Ulrik Meyer forväntar sig att det i framtiden blir naturligt att behandla patienter som flyttats över från andra sidan av Sundet.

Universitetssjukhusen i Lund och Köpenhamn har nu kommit så långt i sitt samarbete att det blir möjligt för svenska och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad