måndag 25 september 2023

inloggad som

Ny teknik från Ideonföretag ska ge bättre provsvar

BT Biomedical Technology AB på Ideon har tillsammans med ett nätverk av företag i Israel och USA tagit fram en ny produkt som starkt ökar antalet möjliga svar ur till exempel ett blodprov, jämfört med dagens test. Produkten heter XNA on Gold och är en kompakt samling av tunna skikt (thin film coating). Produkten lanseras nu i Tyskland och väntas få internationellt genomslag.

Michael Mecklenburg från BT Biomedical uppskattar att nätverket de närmaste tio åren ska komma upp i en omsättning på 25 miljoner dollar. Då handlar det inte bara om den nya blodprovstekniken utan även om andra produkter som är på gång.

BT Biomedical är ett enmansföretag som drivs av molekylärbiologen Michael Mecklenburg. Han samarbetar med andra forskare, fysiker, biologer och kemister, i ett nätverk av företag i Sverige, Israel och Kalifornien. Knutet till nätverket finns omkring 15 underleverantörer.

Nätverkets specialitet är att utveckla tekniker som i olika avseenden optimerar kapaciteten hos ytor av konstgjort material – gör dem mer mottagliga, känsligare eller beständigare mot köld och så vidare – för att användas inom biovetenskap till exempel vid diagnostik, bioanalys och implantering.

Det handlar populärt uttryckt om att få materialytor att bli optimalt mottagliga för biomolekyler så att de behåller sin ursprungliga aktivitet. Nätverket arbetar ofta med medicinska företag men kan i princip arbeta med all slags verksamheter. BT Biomedical har till exempel arbetat med Astra och Bofors i Sverige och Novo i Danmark.

BT Biomedical Technology AB på Ideon har tillsammans med ett nätverk av företag i Israel och USA tagit fram en […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad