måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Chainformation hjälper franchisekedjor att hålla ordning

Malmöföretaget Chainformation Management Systems AB tänker lösa det stora informationsproblem som alla franchisekedjor brottas med när de försöker få olika franchisetagare att hålla sig till ett enhetligt koncept.

Lösningen heter Chain-Brain, ett webbaserat informationshanteringssystem, som ursprungligen togs fram inom franchisekedjan Cyberspace Café. Erfarenheten därifrån tar nu grundarna Anders Hall och Samir El Chenawi med sig in i sitt nya bolag Chainformation. (Namnet är en ordlek med orden chain/kedja och information.)

— Det är en stor fördel att vi själva haft en franchisekedja, eftersom vi sett de problem som finns och hur viktigt det är med ständig feedback och kontroll, säger Samir El Chenawi.

I dag sker informationsspridningen till franchisetagarna normalt via omfattande informationspärmar. Systemet är kostsamt och pärmarna ska hållas uppdaterade samtidigt som det saknas kontroll av om ny information verkligen läses och läses av rätt person. Med Chain-Brain kan varje anställd få tillgång till den information som är relevant för just honom eller henne samtidigt som avsändaren kan kontrollera att informationen blivit läst.

Chain-Brain är en ASP-lösning (Application Service Provider), det vill säga att Chainformation hyr ut programvaran som ligger på en central server, vilket underlättar uppgraderingar och backup. Franchisetagarna behöver bara tillgång till en Internetuppkopplad dator.

Målgruppen är framför allt mellanstora franchisekedjor, som har samma informationsbehov som de stora jättarna, men saknar resurser att bygga egna lösningar. Systemet är redan från start byggt för flera språkversioner för att klara en internationell expansion. Enbart i Sverige finns 350 franchisekedjor med 15.000-18.000 butiker och restauranger, uppger Chainformation och citerar branschstatistik. I Europa finns 4.000 franchisekedjor med över 170.000 butiker och restauranger och i USA är konceptet ännu mer utbrett.

Chainformation ligger i kuvösverksamheten Virtual Business House, som också satsat ett hemligt belopp i företaget och äger 50 procent.

Malmöföretaget Chainformation Management Systems AB tänker lösa det stora informationsproblem som alla franchisekedjor brottas med när de försöker få olika […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad