onsdag 27 september 2023

inloggad som

Bioteknikföretaget Anox i Lund på väg mot börsen

Bioteknikföretaget Anox AB i Lund ska i början av nästa år ansöka om en notering på Stockholmsbörsens O-lista.

I samband med börsnoteringen vill Anox få in minst 20 miljoner svenska kronor och genomför därför två nyemissioner. Den första och mindre riktar sig till personer och företag som hjälpt Anox under resans gång, den andra riktar sig till allmänheten.

— Vi vill stärka vår finansiella bas för vidare expansion, säger Thomas Welander, VD och en av grundarna av Anox.

Anox har haft en stark tillväxt det senaste året. Omsättningen har fördubblats till 30 miljoner kronor.

Företaget arbetar med biologisk rening av vatten och jord. Det har funnits på Ideon i Lund sedan 1986 och bildades som en följd av Thomas Welanders arbete med sin doktorsavhandling vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Uppdraget var att på ett nytt sätt rena vattnet vid massaproduktion i en ny fabrik som SCA byggde utanför Sundsvall.

Lösningen var biologisk rening av processvattnet, ett resultat som nåddes genom en detaljerad analys av processens mikrobiologi. Mikroorganismerna, bakterier, svampar och annat, ”äter upp” föroreningarna. Arbetet ledde till flera patent.

Sedan dess har Anox arbetat med vattenreningsprojekt på samtliga kontinenter. Just nu pågår stora projekt i Kanada, USA och Ryssland. Idag svarar exporten för 60 procent av omsättningen. Det är exporten som ligger bakom det senaste årets starka uppgång.

Anox har redan kontor i USA och ett dotterbolag håller på att bildas i Brisbane, tillsammans med ett företag kopplat till University of Queensland, för att bearbeta marknaden i Australien och Nya Zeeland.

— Marknadspotentialen är enorm, säger Thomas Welander, som ännu inte mött någon konkurrent som arbetar med att utveckla och designa vattenreningsprocesser utifrån modern mikrobiologisk teknik. De arbetar med traditionell biologisk teknik.

Kunderna finns än så länge främst inom processindustri och inom kommunerna. I dag har Anox 17 anställda. I december flyttar företaget in i eget hus, ett bygge för 16 miljoner strax utanför Ideon.

Anox ägs av personer som är eller har varit aktiva i företaget. VD Thomas Welander har 29 procent av aktierna, Lars Gunnarsson 18 procent, Anders Löfqvist 7,5 procent och Kaj Vareman, tidigare VD för Probi, äger 6 procent.

Anox AB äger Anox Biosystem AB som marknadsför Anox produkter och system. Anox är också delägare i två bolag, Marksanering i Sverige AB till 25 procent och 15 procent i Kaldnes Miljöteknologi AS. Det förra bolaget arbetar med biologisk rening av jord och huvudägare är SYSAV. Det andra företaget är specialist på biologisk rening av vatten med hjälp av biofilmteknik. Huvudägare är Anglian Water.

Bioteknikföretaget Anox AB i Lund ska i början av nästa år ansöka om en notering på Stockholmsbörsens O-lista. I samband […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad