tisdag 3 oktober 2023

inloggad som

Bo Håkansson och Östen Mäkitalo bygger 3G-system

Finansmannen Bo Håkansson ska bygga satellitbaserade system för tredje generationens mobiltelefoni tillsammans med ett av mobilbranschens tyngsta namn, Östen Mäkitalo.

Östen Mäkitalo tar plats i styrelsen för 3G Satellites MTC AB, ett nybildat helägt dotterbolag till O-listenoterade utvecklingsbolaget Wilh. Sonesson AB där Bo Håkansson är huvudägare och styrelseordförande. Mäkitalo är vice VD på Telia Mobiles och anses vara en av de ledande personerna bakom utvecklingen av de två första generationernas mobiltelenät: NMT och GSM.

— Det är en stor fördel att ha med Östen Mäkitalo i styrelsen. Han har en väldig erfarenhet inom områden som är viktiga för projektet, säger Wilh. Sonessons VD Fredrik Herslow till Rapidus.

3G Satellites MTC utvecklar ett satellitbaserat mobilsystem som ska komplettera basstationerna i UMTS-nätet på platser där täckningen är dålig eller helt saknas. I första steget är tanken att skapa ett nätverk av 60 egna specialanpassade satelliter med ny teknik, som ska erbjuda fullständig täckning i norra Europa, Ryssland, Kanada och Alaska (närmare bestämt mellan latituderna 50 och 70 grader).

Satsningen genomförs i samarbete med Institutet för rymdfysik i Kiruna och har i år en budget på tio miljoner svenska kronor. Hittills finns åtta anställda i bolaget. Om de förstudier som nu pågår faller väl ut påbörjas genomförandefasen med byggande och uppskjutning av satelliter under nästa år. Satellitsystemet ska vara i drift år 2004.

Bo Håkansson blir styrelseordförande för 3G Satellites MTC AB. I styrelsen sitter även Fredrik Herslow och Lennart Molvin, styrelseledamot i Wilh. Sonesson och tidigare Investor Relationsansvarig och informationschef på Active Biotech under Bo Håkanssons tid som huvudägare där. Dessutom sitter två personer från Institutet för rymdfysik i styrelsen.

Finansmannen Bo Håkansson ska bygga satellitbaserade system för tredje generationens mobiltelefoni tillsammans med ett av mobilbranschens tyngsta namn, Östen Mäkitalo. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad