måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Importen av IT-experter till Danmark står still trots lagändring

Effekten har helt uteblivit efter den mycket omdiskuterade lättnaden i dansk utlänningslagstiftning från 13 maj i år.

Ändringen av lagen kom till efter starka påtryckningar från IT-branschen, som krävde enklare och snabbare procedurer för utländska IT-specialisters arbetstillstånd i Danmark. Argumentet för en ändring var bristen på IT-specialister.

Men trots lagändringen kommer det nu varken fler eller färre IT-specialister till Danmark, visar statistik från Udlændingestyrelsen som Rapidus tagit del av.

Under 1999 kom 898 specialister, huvudsakligen IT-specialister, in i Danmark, vilket motsvarar 74,83 personer i månaden. Men genomsnittet för de första åtta månaderna i år är nästan exakt det samma, närmare bestämt 74,87 personer per månad. Antalet motsvarar en import av 599 specialister.

IT-specialister särredovisas inte i statistiken, men utgör huvuddelen i kategorin ”specialister” i Udlændingestyrelsens statistik. I framtiden ska statistiken bli mer noggrann. Udlændingestyrelsen avdelar två personer att uteslutande behandla ansökningar om arbetstillstånd från IT-specialister. Då blir också registreringen mer detaljerad. Tanken med lagändringen är nämligen även att uppgradera dansk IT-arbetskraft så att import av IT-specialister blir överflödig.

Lättnaderna i utlänningslagen betyder bland annat att remissbehandlingen hos de fackliga organisationer i varje enskilt fall slopats och att arbetstillstånd nu kan ges för tre år åt gången i stället för som tidigare ett år.

Trots att den nya möjligheten hittills utnyttjats dåligt är IT-företagen ändå tillfredsställda med ändringen. Mærsk Data, ett av de största IT-företagen i Öresundsregionen, har till exempel inte utnyttjat lagen en enda gång, trots att man hittills i år anställt 221 nya medarbetare, men informationschef Marie Louise Arenfast är ändå positiv:

— Vi är glada att möjligheten finns, säger hon.

Effekten har helt uteblivit efter den mycket omdiskuterade lättnaden i dansk utlänningslagstiftning från 13 maj i år. Ändringen av lagen […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad