tisdag 26 september 2023

inloggad som

Dansk näringslivshöjdare tar riskkapital till Skåne

Ett av de senaste tillskotten på den danska riskkapitalmarknaden, Growth.dk, riktar nu blickarna mot den svenska sidan av Öresundsregionen.

— Vi har börjat i Danmark, men Malmö och Lund ligger helt klart också i vårt fokus. Mentaliteten i svenska företag är mer amerikansk, man tänker i större perspektiv och är mer riskvilliga, säger Søren Holst, VD för Growth.dk som fått omkring 200 förfrågningar sedan starten i våras och hittills investerat i fyra projekt.

Första steget in i Skåne blir att ta kontakt med exempelvis forskningsbyn Ideon i Lund, men det finns också visst intresse för att hitta en samarbetspartner på den svenska riskkapitalmarknaden, även om Søren Holst inte närmare vill gå in på hur strategin ser ut.

Bakom Growth.dk står förre koncernchefen för den börsnoterade hörapparatstillverkaren Oticon, Lars Kolind, en av danskt näringslivs stora kändisar.

Tillsammans med Søren Holst, tidigare VD för Oticons amerikanska dotterbolag, har Lars Kolind satsat ett hemligt antal miljoner som ska investeras i start-ups inom IT, Internet, telekom och new media.

Dessutom söker de för närvarande externa investerare och räknar med att inom tre till sex månader ha fått in ett tvåsiffrigt miljonbelopp från banker, fonder och privatpersoner som vill investera i start-ups inom den så kallade nya ekonomin.

Growth.dk satsar upp till fem miljoner danska kronor i intressanta projekt för att stödja dem i den första fasen från idé till verksamhet, kallad business discovery. Men egentligen är det kontaktnätet och den erfarenhet av att driva företag som finns inom ledningen för Growth.dk som de själva ser som det verkliga tillskottet för de nya företagen.

— Kapital kan alla skjuta till, men vi har det rätta nätverket och fokuserar på affärsmannaskap. De flesta som har en god idé saknar förståelse för hur man gör affärer. Behovet av sådan kompetens är större än behovet av kapital, säger Søren Holst.

En av orsakerna till bristen på affärsmannaskap inom den nya ekonomin är, enligt männen bakom Growth.dk, att det saknas en teoretisk modell för affärsutveckling i nystartade företag. De modeller som lärs ut på handelshögskolorna utgår från redan existerande företag.

Därför har Lars Kolind, som även är adjungeret professor vid Handelshøjskolen i Århus, och Søren Holst dragit upp riktlinjerna för en egen tillväxtmodell som ska tillämpas på de start-ups som de investerar i.

Growth.dk investerar själv bara i den första fasen efter det ekonomiska stöd som samhället bidrar med, i Danmark via Innovationsmiljøerna. Sedan hjälper de till att få in externt kapital från exempelvis större venture capital-bolag och att så småningom expandera företagen till en internationell marknad. Därefter är det dags för exit, vilket Søren Holst räknar med blir aktuellt i något fall redan under nästa år.

Ambitionen är att ha ungefär tio projekt igång samtidigt. Growth.dk har hittills investerat i följande fyra företag:

* Yellowtel.com A/S. Från början ett isländskt företag, som i dag har flyttat huvudkontoret till Köpenhamn. Driver upplysningsportaler för varor och tjänster via telefon, Internet eller WAP. Finns förutom på Island även i Polen, där man har 70 medarbetare, och i Sverige, där man levererat den tekniska lösningen för Dagens Nyheters tjänst ”Svar om Stockholm”. Growth.dk äger 33 procent av företaget.

* Jatak.com (som har en namnstrid med norska e-handelsportalen Yatack.com). En e-postjänst med riktade erbjudanden på de varor som mottagaren är intresserad av och registrerat sig för. Över 1.300 butiker i Danmark är anslutna till tjänsten, som startat denna månad. Growth.dk äger 33 procent av företaget.

* CompuCaster A/S. Distribution av digital media i hemmen på nya sätt, utan hjälp av datorer. Growth.dk äger 60 procent av företaget.

* Keep Fokus. Har utvecklat ett patentskyddat system för mätning och presentation av energiförbrukning med syfte att minska förbrukningen av el, värme och vatten. Growth.dk äger 33 procent av företaget.

Ett av de senaste tillskotten på den danska riskkapitalmarknaden, Growth.dk, riktar nu blickarna mot den svenska sidan av Öresundsregionen. — […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad