måndag 25 september 2023

inloggad som

Nästa boom i Öresund gäller lönerna

Av Jan Wifstrand

Det sägs nästan automatiskt nuförtiden, av chefer på olika nivåer i de snabbt växande branscherna:

”Det är så svårt att få tag i folk … hade vi bara si och så många till av den och den kategorin … utbildningsväsendet kan inte förse oss med den kompetens vi behöver…” och så vidare.

Det har blivit en vana att klaga på samhällets förmåga att försörja näringslivet med kompetenta medarbetare.

Bakom dessa mantran finns en mera komplex sanning, en svårbedömd bild, rik på aspekter.

Hur står det till med spetskompetensen i Öresundsregionen?

Får företagen den arbetskraft de behöver?

Är det stenhård jakt på de tekniska och biotekniska snillena?

Svar ett: Jo tack, ganska bra.

Svar två: Det ser faktiskt inte illa ut.

Svar tre: Javisst.

Paradoxalt, kan det tyckas, men så sammansatt är bilden.

Rapidus har talat med en rad initierade bedömare inom arbetsmarknadens myndigheter, rekryterings- och bemanningsföretag och företag som jagar högkvalificerad arbetskraft.

Här är några viktiga slutsatser av deras lägesbeskrivningar:

1. IT-branschen och bioteknik-dito är jätteheta, precis så som man tror. Men det betyder inte att det är svårt att rekrytera över hela fältet. Grundutbildad IT-personal kan det gå ”tretton på dussinet”, för att citera en initierad källa, och många är de som söker sig till de här branscherna för att de ser stora framtidsmöjligheter.

2. Spetskompetenta personer är ALLTID högintressanta, och alldeles extra mycket nu, i starka ekonomiska tider. Ericsson i Lund, till exempel, skulle i praktiken kunna svälja varenda ny civilingenjör från Lunds Universitet för flera år framåt. Brist råder också på Internetkonsulter, till exempel.

3. Lediga jobb inom teknik/data/vetenskap, anmälda till Arbetsförmedlingen Skåne, ökade med 34 procent första halvåret jämfört med samma period i fjor. Flera andra kategorier uppvisar motsvarande ökningar. Allra mest ökar anmälda chefsjobb.

4. Internetföretagen får allt svårare att skaffa personal eftersom sansade löner inte längre lika enkelt kan kombineras med optioner i IT-företagen. Nu är intresset för de senare inte så stort längre, av förklarliga skäl.

5. Danska IT- och bioteknikföretag i stark tillväxt försöker ragga personal i Sverige och lockar

med högre lön än motsvarande svenska företag. Bland andra Poolia får samtal från danska företag som vill ha folk.

Det finns bara en möjlig slutsats av ovanstående. Löneboomen är på väg i den hetare delen av Öresunds arbetsmarknad. Framför allt Danmarks växande intresse att rekrytera från Sverige, redan tydligt exponerad i platsannonsutbudet, och nedturen för optionsprogrammen i IT-företagen borgar för att löneläget är på väg uppåt i snabb takt.

Rapidus kan på goda grunder påstå att denna utveckling redan är i full gång när det gäller spetskompetensen. För de grundutbildade, allmänt kunniga på IT-fältet är det ingen klar trend.

Så här sammanfattar en bedömare med god överblick över Öresundsregionen situationen:

”Hittills har företagen hellre saknat en av tio, än att behöva ge alla tio högre lön. Men det går snart inte längre. Företagen kommer behöva höja lönerna. Det är bara det att alla företagen avvaktar, ingen vill sätta igång lönesmällen.”

En annan säger:

”Spetskompetensen vet sitt värde idag och den enskilda personen kan förhandla fram mycket förmånliga löneavtal. Och jag bedömer att spetskompetensens löner pressas upp ganska snabbt.”

Av Jan Wifstrand Det sägs nästan automatiskt nuförtiden, av chefer på olika nivåer i de snabbt växande branscherna: ”Det är […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad