måndag 25 september 2023

inloggad som

Symbion och CAT går samman

Två av Danmarks ledande forskningsparker, Symbion Science Park och CAT (Center for Avanceret Teknologi), går samman.

Tillsammans bildar de CAT-Symbion Innovationsmiljø A/S och ansöker om godkännande som Innovationsmiljø från Erhvervsfremme Styrelsen.

Ett av de främsta skälen till ett samgående är att skapa en forsknings- och tillväxtmiljö som bättre kan göra sig gällande i internationella sammanhang och samtidigt lyfta fram potentialen i Öresundsregionen.

Under hösten ska ledningarna för de två teknikparkerna arbeta fram förslag på hur det fortsatta, fördjupade samarbetet ska se ut.

Tillsammans rymmer de båda forskningsparkerna 113 unga tillväxtföretag inom IT, bioteknik och mikroteknologi.

Det finns i dag sex Innovationsmiljøer i Danmark. Innovationsmiljøerna är ett näringspolitiskt grepp för att åstadkomma fler danska innovationsföretag. Sedan 1998 har omkring 100 miljoner danska kronor årligen delats ut i anslag till Innovationsmiljøerna att användas till bland annat lokaler, rådgivning och startkapital för nya företag.

Två av Danmarks ledande forskningsparker, Symbion Science Park och CAT (Center for Avanceret Teknologi), går samman. Tillsammans bildar de CAT-Symbion […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad