tisdag 3 oktober 2023

inloggad som

Sjätte AP-fonden Syd tar in privata proffs som partners

Den södra avdelningen av Sjätte AP-fonden, med säte på Stortorget i Malmö, prövar nu ett helt nytt och okonventionellt sätt att öka både kompetensen och avkastningen på pensionsmedlen. Tre erfarna affärsmän, två av dem tunga styrelseproffs i svenskt näringsliv, går in i fondens nya regionstyrelse och satsar tillika ett visst eget kapital i fondens portfölj, erfar Rapidus.

Gösta Wiking, ordförande i Burekoncernen, vice ordförande i S-E-Banken och tidigare VD för Perstorp, Sven Olsson, före detta koncernchef i Scancem och Roland Persson, Intentia, chef för företagets södra region, är de tre personer som nyligen valdes in i den särskilda regionstyrelsen. De går också in med privat kapital från eget bolag, för att deras incitament som aktiva styrelseledamöter i denna allmänna kapitalförvaltning ska öka.

Modellen är helt ny och oprövad. Men enligt filialchefen Jan Dahlqvist, som i övrigt inte vill kommentera formerna för detta nya upplägg, har saken prövats noggrant juridiskt och beslutet fattats i Sjätte AP-fondens centrala styrelse. Hur mycket kapital Wiking, Olsson och Persson har satt in har Rapidus inte lyckats få fram uppgifter om.

Sjätte AP-fonden skiljer sig från de andra pensionsfonderna i det att den också har rätt att satsa en viss del av 20 miljardersförmögenheten i onoterade bolag på marknaden. Netch Technologies i Lund är ett av de företag som fonden satsat kapital i, i en riktad nyemission. Hittills har portföljen för onoterade bolag i södra Sverige ett värde kring 135 miljoner kronor, men dessa satsningar väntas öka betydligt.

Avsikten med det här försöket kan ses i tre delar, enligt Rapidus bedömning:

1. Det självklara syftet att nå högre kompetens och snabbare beslut vid satsningar i mindre kända bolag.

2. Att testa om denna modell senare kan användas i fler delar av AP-fondsystemet.

3. Troligen vill fonden i flera steg få friare möjligheter att agera på marknaden, till exempel pröva om det blir möjligt att på sikt investera även i danska bolag, vilket lockar med tanke på en generellt lägre företagsvärdering i Danmark.

Till ordförande i den nya regionstyrelsen har Per Hallberg, chef för Sjätte AP-fondens ”närhetsinvesteringar”, utsetts.

Den södra avdelningen av Sjätte AP-fonden, med säte på Stortorget i Malmö, prövar nu ett helt nytt och okonventionellt sätt […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad