måndag 25 september 2023

inloggad som

Exiqon blir MVC:s första storsatsning

Medicon Valley Capital är klar med sin första investering, som del i en investerargrupp som satsar 60 miljoner danska kronor i biotechföretaget Exiqon A/S i Vedbæk norr om Köpenhamn.

MVC startade i januari i år med 360 miljoner kronor på fondens konto.Sedan dess har MVC arbetat med en urskiljningsprocess omfattande över 50 företag i Öresundsregionen, som är området som fokuseras.

I Danmark står Novo, Den Danske Bank och Danica tillsammans med svenska 6:e AP-fonden och Sparbanken Finn i Lund bakom MVC:s kapitalsatsning.

Förhandlingarna om den första investeringen har varit långvariga, då MVC har gått samman med andra ledande nordiska investerare i projektet. Rapidus kan idag även avslöja även denna krets, som består av finska Bio Fund Ventures, Technoinvest Management i Norge samt Lønmodtagernes Dyrtidsfond och Leif Helth Care A/S i Danmark. MVC har bidragit med 15 miljoner kronor i Exiqonsatsningen.

Exiqon arbetar med att kartlägga geners funktioner. Det ska medföra bättre sjukdomsdiagnoser och bättre respons på mediciner. Företaget erbjuder systemet EURAY som verktyg till biotech-, farma- och diagnostikindustrin, när de snabbt ska identifiera genprofiler och deras funktioner.

— Exiqon har redan produkter på världsmarknaden och har extremt intressanta teknologier som kan användas i många utvecklingsprodukter. Därför var Exiqon det perfekta valet för vår första biotechinvestering, säger MVC:s VD Henrik Lawaetz till Rapidus.

MVC är på väg med ytterligare två större investeringar inom två månader, också de i danska företag.

— Just nu finns de bästa möjligheterna på den danska sidan. Värderingen av svenska företag är högre och därför blir investeringarna dyrare där. Men vi utesluter inte svenska satsningar och tittar på flera objekt, säger Henrik Lawaetz.

De ledande nordiska investerarna bakom satsningen på 60 miljoner i Exiqon tror på mycket hög avkastning, på grund av en explosiv marknadsutveckling.

Investeringschefen Hans Jørgen Madsen på Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som är med i investerargruppen, framhäver Exiqons teknologi för att kartlägga genfunktioner. Han förväntar att marknaden för den här teknologin får en årlig tillväxttakt på 38 procent . Det skulle i så fall betyda en totalmarknad på en miljard USdollar år 2005.

— Exiqon har en mycket god chans att bli en viktig spelare på den marknaden, tack vare EURAY-teknologin, säger Hans Jørgen Madsen.

Exiqon bildades 1996 och den nya tillskottet på 60 miljoner är bolagets andra omgång av av extern kapitaltillförsel. Idag har företaget 27 anställda. Exiqon har ännu inte visat vinst.

Också efter denna investerarrunda är Exiqon helt och hållet ett skandinaviskt ägt företag, som kommer att utnyttja sitt unika läge i Öresundsregionen, fastslår de nya ägarna och företagets VD.

— Vår belägenhet ger företaget möjlighet att öka utvecklingstakten och utnyttja EURAY kommersiellt, säger Michael Ørum, VD i Exiqon.

Medicon Valley Capital är klar med sin första investering, som del i en investerargrupp som satsar 60 miljoner danska kronor […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad