måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Fjärde AP-fonden ny ägare i BioInvent i Lund

Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och Nordbanken Fonder är nya ägare i BioInvent på Ideon i Lund.

Fjärde AP-fonden har satsat 28,1 miljoner svenska kronor i en riktad nyemission och blir ägare till 2,6 procent av aktierna i BioInvent.

Nordbankens Allemansfond Trade och Sverigefond investerade 24 miljoner kronor medan fyra S-E-Banksfonder (Allemansfond Småbolag, Nordiska Småbolagsfonden, Läkemedelsfonden och Hedgefond Equity) investerade sammanlagt 22,2 miljoner. De båda bankernas fonder får en ägarandel på 2,2 respektive 2,1 procent i BioInvent.

Emissionen om sammanlagt 250.000 aktier genomfördes i april, men ingen av de nya ägarna har hittills offentliggjorts. Emissionen övertecknades fyra gånger och inbringade 180 miljoner kronor före emissionskostnader till BioInvent.

Pengarna ska användas för fortsatt utveckling och automatisering av BioInvents humana antikroppsbibliotek samt utveckling av ett proteinchips för undersökning av sammansättningen av proteiner i celler och vävnad.

BioInvent planerar för en börsintroduktion under nästa år.

Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och Nordbanken Fonder är nya ägare i BioInvent på Ideon i Lund. Fjärde AP-fonden har satsat […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad