måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Vioma i Malmö blir renodlat mjukvaruföretag

IT-företaget Vioma i Malmö står redo att ta sina första steg som programvaruföretag efter ett drygt års arbete med att renodla verksamheten.

Sedan starten 1996 har Vioma haft en ganska spridd verksamhet med allt från spelproduktion till mer traditionellt utvecklingsarbete på menyn. Nu är det mjukvaruutveckling inom området Content Management, CM, som gäller.

I augusti lanserar Vioma sin första programversion officiellt. Företaget har bland annat samarbetsavtal med Cell Network som ska stå för konsultarbetet att implementera programmet hos de svenska kunderna. I Danmark finns motsvarande samarbete med E-scape och Merkantildata är en av kunderna.

I några fall har Vioma direkta avtal med kunderna, till exempel Compaq i Danmark. Diskussioner förs också med Liber Hermods i Sverige.

Omsättningen för år 2000 beräknas till 15-20 miljoner svenska kronor, men eftersom siffrorna i huvudsak gäller höstens försäljning bör summan vara betydligt högre för en rullande tolvmånadersperiod.

Under nästa år siktar Vioma på att expandera till nya marknader i Centraleuropa och USA. Samtidigt söker man fler konsultföretag att samarbeta med i Danmark och Sverige. Under nästa år är målet också att öppna ett eget kontor i Köpenhamn.

För att klara en snabb expansion har både företagsledningen och kapitalet förstärkts. Genom en riktad nyemission tillfördes bolaget nyligen 15 miljoner svenska kronor från utländska institutioner, i huvudsak Unibank i Luxemburg som nu representerar 15 procent av ägandet i Vioma.

Nye VD:n Tomas Hallberg har en bakgrund som VD för dotterbolaget Nocom Integration inom Internetkonsulten Nocom. Han har också varit med om att bygga upp IT-säkerhetsföretaget Bizit och e-handelsplatsen Bluemarx.

Ny marknadschef i Vioma är Ingemar Persson, tidigare VD för IT-företaget Guides Stockholmsverksamhet. Klädföretaget Levis förre marknadschef i Europa, Mats Gärdsell, ansvarar för Viomas varumärkesbyggande.

På bara några månader har antalet anställda vuxit från fyra till 15 och företaget har öppnat kontor i Stockholm.

Content Management handlar om enklare metoder för informationshantering och publicering av information. Enligt vissa beräkningar fördubblas mängden information på Internet varje år. För att utvecklingen ska kunna fortsätta i samma takt krävs det att fler kan vara delaktiga i arbetet. Dessutom kan företagen spara stora pengar på att beroendet av Internetkonsulter minskar, menar Tomas Hallberg.

Viomas program för Content Management bygger uteslutande på xml- och java-teknik. Det är fullt möjligt att samla information i många olika format i en och samma databas, liksom att publicera det på olika sätt för olika medier och målgrupper. En viktig konkurrensfördel är att programmet fungerar för publicering riktad mot mobilt Internet. Publiceringen kan ske utifrån samma databas oavsett om kanalen är exempelvis WAP, Internet, intranät eller digital-TV. Design och funktion styrs genom grundinställningar, vilket gör att fler medarbetare än i dag kan vara delaktiga i publiceringsarbetet.

Programvaran från Vioma är en plattform som kostar 380.000 kronor. Till det kommer konsultkostnaderna för den anpassning som krävs för varje kund. Totalsumman landar kring 500.000 kronor.

Det finns ett par stora konkurrenter på den internationella marknaden, men Vioma ser framför allt sin möjlighet bland medelstora företag som är i behov av en lösning för sin informationshantering och publicering.

Ägarbilden i Vioma ser i dag ut så här:

  • Nicolai Wadström, grundare till det ursprungliga Vioma (18 %)
  • Christian Valentin, styrelseordförande (18 %)
  • Staffan Sellgren (18 %)
  • Unibank Luxemburg (15 %)
  • Personal (15 %)
  • Tomas Hallberg, VD (8 %)
  • Mats Gärdsell (8 %)

IT-företaget Vioma i Malmö står redo att ta sina första steg som programvaruföretag efter ett drygt års arbete med att […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad