måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Nyemission i Ideon-företag övertecknad

Nyemissionen i European Institute of Science (Euris) i Lund har övertecknats mellan tre och fyra gånger.

— Det är ganska bra med tanke på att det är ett litet och okänt bolag, att vi inte gjort någon jättebred marknadsföring och framför allt att det varit det sämsta börsklimatet att genomföra en nyemission i på mycket länge, säger Per Olsson, vice VD på Spectra Kapitalförvaltning, som ansvarat för emissionsarbetet.

Omkring 65 procent av de nya aktierna går till ett antal institutioner som tagit över huvudägarnas teckningsrätter i emissionen. Namnen på dessa institutioner är fortfarande hemliga. Övriga tidigare aktieägare har tecknat sig för omkring 15 procent av emissionen och resterande cirka 20 procent av aktierna i nyemissionen ska fördelas mellan nya aktieägare, som anmält sitt intresse.

Nyemissionen i European Institute of Science (Euris) i Lund har övertecknats mellan tre och fyra gånger. — Det är ganska […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad