måndag 25 september 2023

inloggad som

NFO Control på Ideon förbereder nya patentansökningar

Förväntningarna är höga på det lilla uppfinnarföretaget NFO Control i Lund efter att ett samarbetsavtal med Texas Instruments blev klart i höstas. Patentansökningar för två nya uppfinningar är planerade att lämnas in senare i år.

— De nya patenten kommer att vara vidareutvecklingar av de uppfinningar vi redan har, säger Ragnar Jönsson, VD och ägare till Ideonföretaget NFO Control, som utvecklat en metod för varvtalsstyrning.

NFO Control har idag två patent som går ut på att styra elektriska motorers varvtal så att stora energivinster uppstår – upp till 25 procent, enligt Ragnar Jönsson.

— Eftersom energipriserna ständigt går upp finns det ett konstant behov av uppfinningar som kan sänka energikostnaderna. Vi menar att det idag inte finns någon teknik tillgänglig på marknaden som är bättre än vår, säger han.

Till skillnad från andra så kallade frekvensomriktare, som styr motorernas varvtal, har NFO Control utvecklat en metod som är ljudlös och inte orsakar elektroniska störningar hos apparater i närheten, något som enligt bolaget är unikt.

Systerföretaget NFO Drives i Svängsta i Blekinge använder sig av NFO Controls patent när de tillverkar frekvensomriktare. NFO Drives har stora expansionsplaner. I år beräknar företaget att sälja 5.000 frekvensomriktare och nästa år 15.000 till priset av ca 10.000 svenska kronor styck.

— Marknaden för våra uppfinningar är enorm, säger Ragnar Jönsson.

Han är ensam ägare i NFO Control, men 500 vinstandelar finns ute på marknaden. Dessa såldes för 10.000 kronor styck 1994 och är i dag värda omkring 300.000 kronor.

NFO Drives aktier är noterade på Göteborgslistan, en marknadsplats för mindre utvecklingsbolag. Aktiekursen har stigit med över 300 procent sedan introduktionen i maj 1998.

I höstas gjorde NFO Drives en nyemission bland befintliga aktieägare och fick in 29 miljoner svenska kronor.

Under hösten 2000 planeras en introduktion av NFO Drives på Stockholmsbörsens O-lista.

Förväntningarna är höga på det lilla uppfinnarföretaget NFO Control i Lund efter att ett samarbetsavtal med Texas Instruments blev klart […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad