måndag 25 september 2023

inloggad som

Euris i Lund på väg mot amerikanskt patent

Ideonföretaget European Institute of Science (Euris) har fått ett första, preliminärt klartecken (så kallat allowance of claims) på en patentansökan i USA för företagets MIA-projekt, magnetimmunoassay. Det är första steget mot ett slutgiltigt patent i USA, som står för 35 procent av den potentiella marknaden för de kommande MIA-produkterna, enligt Euris VD Dario Kriz.

En patentansökan är även inlämnad i Sverige och kommer att följas av flera kompletterande patentansökningar.

MIA-tekniken är en metod för att snabbt analysera blodprover medan patienten väntar, i stället för att skicka i väg proverna till speciallaboratorier för analys. Tekniken går ut på att i blodprovet tillföra magnetiskt påverkbara partiklar täckta med antikroppar som ska binda till den substans man letar efter, till exempel cancermarkörer. Med hjälp av ytterligare tillsatser bildas ett bottensediment där halten magnetiska partiklar som fäst vid den sökta substansen kan mätas.

Enligt Euris egna bedömningar kan en 10-procentig marknadsandel enbart när det gäller cancerdiagnostik motsvara en årlig omsättning på 600 miljoner kronor. Samtidigt finns det gott om konkurrenter och det kan bli aktuellt att närma sig någon eller några av dessa för att sluta samarbetsavtal.

MIA-projektet, som i dag drivs i Euris regi, beräknas knoppas av i ett separat aktiebolag senare i år och börsnoteras under nästa år.

[Projektet har senare avknoppats och drivs i dag i bolaget LifeAssays.]

European Institute of Science fungerar som en privat inkubator-verksamhet för forskare inom medicinteknik och bioteknik. Förutom allmänna råd kring entreprenörskapet och finansiell hjälp får forskarna tillgång till laboratorieutrustning, vilket håller nere kostnaderna för nya projekt under den tidiga utvecklingsfasen.

Euris tar betalt i form av ägarandelar i avknoppningsbolagen. Målet är att 3-5 bolag ska knoppas av per år.

Institutets grundtanke gentemot aktieägarna är att välja ut de mest lovande forskningsprojekten inom medicinteknik och bioteknik. Genom att ha flera olika projekt igång samtidigt ökar riskspridningen. Euris aktieägare får också chans att gå in som direkta aktieägare i avknoppningsbolagen på ett tidigt stadium.

Euris grundare VD Dario Kriz med familj är den störste enskilde aktieägaren i Euris med 42,8 procent av kapitalet och 53 procent av rösterna. Största institutionella ägare är Affärsstrategerna. Just nu pågår en nyemission om 605.500 aktier där målet är att öka ägarspridningen.

Aktien är noterad på SBIs väntelista, en handelsplats för mindre utvecklingsbolag.

Ideonföretaget European Institute of Science (Euris) har fått ett första, preliminärt klartecken (så kallat allowance of claims) på en patentansökan […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad