tisdag 26 september 2023

inloggad som

Lunds kommun har missat (halva?) PR-tåget

Av Jan Wifstrand

Visst, det har hänt värre saker.

Men det är symtomatiskt och aningen illavarslande att när Lunds Kommun igår, torsdag, stolt lanserade sin nya hemsida saknas länkarna till det viktigaste framtidens Lund har, nämligen forskningsparken Ideon och det nya näringslivet i övrigt.

Kanske kunde Framfab, ett företag som vuxit upp på Ideon och som stått för denna kommunala produktion tänkt tanken själv, men de har inte direkt profilerat sig som ledande vad gäller innehåll.

I vilket fall speglar detta lilla tankefel något viktigare för Lund som kraftcentrum.

Medan många andra kommuner (läs t. ex. Malmö), som under senare decennier haft det betydligt sämre förspänt på näringslivets område, gjort sitt yttersta för att med antingen bra eller halvtaffliga medel skapa en profil av nyföretagsamhet och utvecklingstänkande, har det avmätta och ibland förvånansvärt oengagerade Lund åkt gratis på innovatörernas starka drivkraft.

Bilden av Lund har förvisso delvis präglats av framgångar som Tetra Pak eller Gambro. Och dagens Ideon är tveklöst ett starkt varumärke, en magnet för intresserade från hela världen (bara danskarna är påfallande ointresserade!).

Men det är absolut inte Lundapolitikernas eller kommunens förtjänst.

Den mera politiska bilden av Lund har präglats av små bostadsrättsprojekt, motionsspår, cykelbanor eller småtrevlig kulturell turism. Möjligen också av det anrika universitetet, men inte heller i det avseendet har egentligen de offentligt ansvariga bidragit med särskilt mycket planerat skryt, om uttrycket tillåts.

Bilden av Lund, alltså: En något dammig stad för akademiska begåvningar, med extremt mycket cyklar och en fantastisk domkyrka.

Rapidus bild av Lund: Den intelligenta industristaden, starkt präglad av ett näringsliv av Stanford/Silicon Valley-typ, en plats för betydligt större debatter än huruvida man ska asfaltera ett promenadstråk eller inte.

Förhoppningsvis ser vi just nu ett kommunalt, näringspolitiskt uppvaknande.

Det är sent, med tanke på att till exempel Ideon som projekt kom igång 1983, föga matchat av politiker eller andra opinionsmässigt betydelsefulla personer.

Det finns troligen inte en enda kommun som, i förhållande till folkmängd, kan uppvisa en motsvarande statistik avseende snabbväxande företag på nya, vetenskapligt avancerade verksamhetsområden.

Nu är tiden att lyfta fram den bilden. Lunds kommun har missat ett lättkört PR-tåg. Eller åtminstone halva.

Snabba bakgrundsfakta om Ideon

Cirka 170 företag, nästan alla i högmoderna branscher, med 1600 anställda, på själva Ideonområdet. Till det ska läggas cirka 4500 anställda på det intilligande, nyexploaterade industriområdet där bland andra Ericssom har sina lokaler.

Efter planerade nybyggen cirka 75 000 kvadratmeter lokalyta, allt bokat, med lång väntelista.

Cirka 40 procent av företagen inom IT, cirka 35 inom bioteknik/medicin.

Ett nyöppnat ”växthus” för purfärska företagare, detta initiativ stöttat av kommunen med 100 000 kr/år.

Av Jan Wifstrand Visst, det har hänt värre saker. Men det är symtomatiskt och aningen illavarslande att när Lunds Kommun […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad