onsdag 7 juni 2023

inloggad som

Öresundsbrons besvärliga tonår är äntligen över

Kort sagt: Grattis på 20-årsdagen efter öppningen av Öresundsbron den 1 junli, nu borde barndomen och de besvärliga tonåren vara över. Det är de inte. Vi är mitt i den största krisen för Öresundssamarbetet någonsin, men jo, framtiden som vuxen ser ljus ut. Här är sju skäl till det.

Av Keld Broksø, Rapidus Köpenhamnsredaktör

Tanken var makalös under planeringen och byggnationen av Öresundsbron. Efter Berlinmurens fall skulle Europa förenas och växa i en fri inre marknad. Fyrtornet för de nya gränsöverskridande europeiska regionerna skulle vara Öresundsregionen. Time Magazine hade till och med bron på omslaget. Politikerna och forskarna såg inget slut på vart visionen för de båda länderna kunde ta vägen.

Allt har som bekant inte gått jättebra. Men inte heller så dåligt som i den nuvarande största krisen någonsin. På grund av coronakrisen skrotade man även en annan jubilar. I dag fyller den nordiska passunionen från den 1 juli 1954 66 år. Men vad ser vi i dag? Gränskontroller!

Nordiska Gränshinderrådets ordförande, danske Bertel Haarder, ska rosas för att bland annat ha kämpat för gemensamma ID-system, ömsesidigt erkännande av utbildningar möjligheten att betala med mobilen i ett annat land och så vidare. Ändå kulminerar krisen nu i en kaotisk dansk politik för att öppna bron igen:

Tusentals danskar reser hycklande fritt, medan svenskarna hindras av invecklade smittspridningsregler för flera svenska regioner och osäkerhet om hur, hur mycket och var det ska testas.

Det är ett pinsamt danskt beteende mot de modiga politiker och entreprenörer som öppnade bron för 20 år sedan. Svenskar och danskar kan tillsammans inte heller gynnas av att ha låtit minst 14 stora Öresundsprojekt rinna ut i sanden. Allvarligast var det med Öresundsuniversitetet, Öresund Science Region och Öresund Network. De projekten kunde ha skapat folklig förankring genom att binda samman näringsliv, utbildningsstäder och offentliga myndigheter.

Det är också skamligt att tågen inte går bättre och att regionens politiker inte har prioriterat antingen en Helsingborg-Hensingör-förbindelse eller en Öresundsmetro. Kanske en naiv tanke om att man nog kan få allt. Men Rapidus utgångspunkt var kanske också lite naiv: ALLT skulle hända när bron öppnade, trodde vi. Denne skribent minns euforin i nyhetsflödet ett halvår innan bron öppnade. Ska vi vara besvikna nu? Den nya krisen kan sprida alarmism, som varken gagnar humöret eller initiativförmågan.

Vi kan i stället se på alla år som gått som de svåra barndoms- och tonåren, när regionen trots allt vuxit explosivt. Plösligt är regionen inte bara vuxen, utan måste uppföra sig så också.

Det senaste normala året 2019 körde till exempel 15.420 bilar dagligen över bron, som man i början skämtade om att de få bilisterna borde hälsa på varandra för att inte känna sig ensamma. Även med en minskning på 16 procent i år (räknat till och med mars) ligger vi fortfarande högt över hur det började.

På en danska sidan hade vi utan bron varken fått se växtvärken i stadsdelen Ørestad eller Köpenhamns Lufthavn. Flera tunnelbane- och tågförbindelser hade varit absurda utan storflygplatsen och direktlinjer till skånska städer. I Skåne har stadsdelen Hyllie och Citytunneln med stationer på Triangeln och Hyllie i Malmö växt fram – och en framgångsrik fusion av hamnarna till Copenhagen Malmö Port. Nya bostäder och kontor har skjutit upp tvärs över Öresund. Invånarna och näringslivet är vuxna. Rapidus har skrivit om tusentals företag som investerat, rekryterat och expanderat över sundet.

Ja, Öresundsbron och regionen är en tillgång så bara kommer att växa för näringslivet.

Vad är skälet till optimismen på festdage? Dels växtvärken. Dels att bron och regionen inte har orsakat krisen, utan ett sätt att ta sig ur den. Eftersom de skapar värde. Här är sju skäl till det:

1.Krisen har fått politiker OCH befolkning att disketera värdet i Öresundsregionen eftersom vi var på väg att förlora den. Det ger ny energi åt visionerna.

2.Näringslivsorganisationerna på båda sidor av sundet önskade sig precis före coronakrisen en version 2.0 av Öresundsregionen eftersom tiden var mogen för att komma vidare. Pressen kommer att öka nu.

3.Både den danska och den svenska marknaden bliver nu i högre grad inräknade i etableringsstrategier.

4.Adekvat data och möjligheten till rådgivning för företag har har aldrig varit större – bland annat genom informationscentrat Øresunddirekt och Medicon Valley Alliance.

5.Aldrig har aktiemarknaden varit så gränsöverskridande över Öresund som nu.

6.Det finns i dag 20.000 danskfödda i Skåne och 10.000 svenskfödda på Själland medan pendlarantalet är runt 20.000. Det nya är att de organiserar sig ­– och bliver hörda.

7.ESS i Lund med datacentrat i Köpenhamn lutar åt att bli det fyrtorn som vi har saknat.

Brons slut på tonåren är en god nyhet – nu ska regionen bli vuxen. Grattis på 20-årsdagen.

 

Kort sagt: Grattis på 20-årsdagen efter öppningen av Öresundsbron den 1 junli, nu borde barndomen och de besvärliga tonåren vara […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl