söndag 3 december 2023

inloggad som

Upprörda reaktioner på nekade IT-utbildningar

Flera företrädare för det skånska näringslivet reagerar starkt på beskedet om att Malmö Yrkeshögskola nekas utbildningsplatser av Myndigheten för yrkeshögskolan, som Rapidus rapporterade förra veckan. Avslagen tnnebär troligtvis slutet för skolan som bland annat utbildat apputvecklare.

– Det är jättesynd, de har väldigt bra och framåttänkande utbildningar. Och de har kämpat rätt hårt för att få igenom utbildningar som är bra för regionen. Om de inte fortsätter är det en stor förlust för regionen, säger serieentreprenören Karsten Deppert, som bland annat är involverad i Mindpark.

Karsten Deppert sitter själv i styrgruppen för Malmö Yrkeshögskola tillsammans med 14 andra företrädare för näringslivet och har haft flera studenter från skolan på Mindpark i Helsingborg.

– Jag skulle säga att det är en av de viktigaste yrkeshögskolorna som funnits i regionen. I min omvärld har jag kommit i kontakt med studenter som läst deras utbildningar i massor av sammanhang, framför allt inom startup-världen. Det har varit ett jättebra sätt för startups att hitta junior personal med hög ambitionsnivå, säger Karsten Deppert till Rapidus.

Hos Innovation Skåne delar innovationschefen Marianne Larsson bilden av att Malmö Yrkeshögskolas IT-utbildningar legat i framkant och mött branschens behov, bland annat inom IoT. Avslagen väcker därför förvåning.

– Vi kan se, i de bolag vi arbetar med, att utvecklare är en bristvara. I vår region är det en av de viktigaste ingredienserna för utvecklingen av vårt näringsliv och kanske en av vår regions främsta styrkor. Och det jag sett är att resultaten från skolan är goda, att de elever som går ut får jobb eller startar eget, säger Marianne Larsson till Rapidus.

På klusterorganisationen Mobile Heights i Lund beklagar man också beskedet om att utbildningar som branschen eftersöker försvinner.

– Det är olyckligt att vi förlorar en utbildare i regionen eftersom vi har brist på IT-kompetens. Fram till 2020 saknas det uppskattningsvis 12 000-15.000 IT-experter i Skåne och vi behöver därför många olika utbildningsaktörer, säger Ola Svedin, vd på Mobile Heights.

Malmö Yrkeshögskola har främst profilerat sig mot IT-utbildningar, men har också utbildningar inom digital kommunikation. Per Harrysson, vd på kommunikationsbyrån Kan, har länge samarbetat med skolan och bland annat tagit emot praktikanter. Han vill i brist på underlag dock inte kommentera myndighetens beslut men tycker att samarbetet med skolan fungerat bra.

– För vår del har samarbetet varit fruktbart. Generellt har vi ett stort behov vidareutbildningar och ny kompetent personal. Vi på Kan rekryterar dock brett och inte bara från yrkeshögskolor, säger Per Harrysson till Rapidus.

Felicia Frithiof
Jessika Nord

Flera företrädare för det skånska näringslivet reagerar starkt på beskedet om att Malmö Yrkeshögskola nekas utbildningsplatser av Myndigheten för yrkeshögskolan, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad