HydX i fusion med systerbolag

Skånska industribolaget HydX fusionar med systerbolaget Hydro Swede i Stockholm. Företagen ingår i den Malmöbaserade Volitokoncernen och sysslar med försäljning av till stora delar samma hydraulikprodukter.

– Båda bolagen arbetar med samma typ av kunder och på samma geografiska område, i södra och mellersta Sverige. Effekten av sammanslagningen är att vi kan bli effektivare på marknaden och få en starkare och tydligare organisation, säger HydX vd Stefan Holmberg till Rapidus.

Fusionen genomförs inom de närmaste månaderna och det sammanslagna bolaget kommer gå under namnet HydX, som har huvudkontor i Ystad. Där jobbar i dag tjugo personer. I nuläget finns inga planer på förändringar i personalstyrkan.

– Det blir inte neddragningar på något sätt, utan snarare tvärt om. Vi hoppas att det här kan ge en tillväxt. En bättre tillväxt tillsammans än vad för sig, säger Stefan Holmberg.

Den nybildade koncernen kommer bestå av 24 personer från HydX personal och tio från Hydro Swede. Huvudkontoret kommer ligga kvar i Ystad. Efter fusionen beräknas HydX ha en omsättning runt 110 miljoner kronor. /Hanna Sigeman

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: