måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Skåne och Värmland ska locka talanger

|  
|  

Skåne och Värmland ska tillsammans bli bättre på att locka till sig utländska talanger och företag. Ett nytt projekt mellan Invest in Skåne och Business Region Värmland har fått 7,3 miljoner, varav hälften från Tillväxtverket och hälften av egna medel, för att kartlägga dels behoven, dels vad det finns för existerande talanger som hamnat på fel plats.

– Det största skälet för företag att inte flytta till Sverige är att de inte kan hitta kompetensen som de behöver. Hur vi kan arbeta bättre med det vet vi inte än, men nu får vi tid och finansiering för att lära oss det, sedan kan vi komma med svaren, säger Ulrika Ringdahl.

Det första steget i projektet är att behoven ska kartläggas, liksom vilken typ av företag som kan attraheras och vad de i sin tur behöver. Kartläggningen innehåller också vad det redan finns för talanger i regionerna som jobbar med andra saker och kan göra mer nytta någon annan stans.

– Skåne och Värmland är båda gränsregioner som traditionellt haft stor förflyttning till Köpenhamn och Norge men här tror vi att vi tillsammans kan utveckla arbetet med att locka kompetens i andra riktningen. Vi har många gemensamma utmaningar, men också möjligheter. Samtidigt har vi hög arbetslöshet, så det är bra med rörelser i båda riktningar och att matcha rätt, säger Invest in Skånes vd Ulrika Ringdahl.

Projektet, som har döpts till Kompetensförsörjning för internationella etableringar, ska verka till och med oktober nästa år.

Niclas Lindstrand

Skåne och Värmland ska tillsammans bli bättre på att locka till sig utländska talanger och företag. Ett nytt projekt mellan […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad