tisdag 3 oktober 2023

inloggad som

Special: Marknaden sväljer inte längre allt

Kort sagt: Kriget i Ukraina ser bara ut att ha lett till ett kort noteringsuppehåll på de olika marknadsplatserna. Många bolag har i dagarna noterat sina aktier och fler är på väg. Osäkerheten på börsen kan ha fört det goda med sig att värderingarna på bolagen blivit mer rimliga kombinerat med att kvaliteten höjts.

Av Anders Haskel, Rapidus börskrönikör

Dörren till börsen stod vidöppen under en stor del av förra året, vilket utnyttjades av ett rekordstort antal företag som lät marknadsnotera sina aktier. Trots ett tuffare börsklimat efterhand fortsatte nya bolag flöda till marknaden. Till exempel noterades i december i genomsnitt ett bolag om dagen på de olika aktielistorna.

Sedan kom 2022 och efter ett par veckor med förhållandevis många introduktioner från slutet av januari till en bit in i februari kom Rysslands anfall mot Ukraina. Följden blev inte oväntat att dörren till börsen i stort sett slogs igen.

I det läget ligger det inte långt borta att förvänta sig en långvarig IPO-torka, men så har inte blivit fallet. Tvärtom är det en hel del bolag som just nu söker sig till börsen eller väljer att genomföra en så kallad initial public offering – eller IPO som det heter på finanssvenska. Enligt tidningen Affärsvärldens IPO-guide har nio bolag noterats efter Rysslands attack på Ukraina den 24 februari, eller kommer att noteras inom några få dagar.

Förutsatt att inte börsklimatet försämras avsevärt jämfört med idag lär vi få se ytterligare ett antal bolag söka sig till börslistorna under våren. I grunden finns det två ganska enkla anledningar.

För det första är en hel del bolag i behov av den kapitaltillförsel som aktiemarknaden kan erbjuda. För det andra finns det fortfarande gott om riskvilligt kapital som söker efter avkastningsmöjligheter.

Värderingarna bör ha kommit ner en del jämfört med de prislappar som kunde sättas när börsen stod på topp. Men det pris som går att ta ut är fortfarande tillräckligt attraktivt för att en hel del bolag ska känna att marknadsnotering är rätt alternativ. Om det är nu som pengarna måste in känner säkert vissa bolag också att det gäller att passa på innan börsklimatet hunnit försämras ytterligare. Sett med bolagets ögon kan det alltså vara helt rationellt att genomföra en IPO även i dagens osäkra läge.

Ur placerarnas perspektiv kan det visa sig bli en bättre affär att teckna aktier när det är stökigt på börsen. Priset på aktierna bör rimligen ha anpassats till det svagare börsklimatet och därmed ge möjlighet till en större uppsida. Dessutom kan den genomsnittliga kvaliteten tänkas vara högre på de bolag som just nu söker sig till börsen jämfört med ett marknadsläge där marknaden upplevs ”svälja allt”.

Det senare är inte minst viktigt eftersom en hel del bolag av tveksam kvalitet valt att notera sina aktier i den attraktiva börsmiljö som rådde i stort från pandemiutbrottet till en bra bit in på förra året. Att priset varit för högt och/eller kvaliteten för låg speglas av att en lång rad företag i dag handlas under introduktionskursen. I några fall handlar en svag kursutveckling dessutom om att företagen haft svårt att förklara sina affärsmodell och sina framtidsutsikter på ett tillräckligt tydligt och pedagogiskt sätt för sina befintliga och potentiella ägare.

Facit av 2021 är att av närmare 150 aktier som noterades under året handlas uppåt två tredjedelar lägre än vid noteringen. Det går dessutom att hitta flera exempel på aktiekurser som mer än halverats.

Det är inget bra facit, varken för bolagen eller deras rådgivare. Det är inte heller något gott betyg till marknaden som mer eller mindre okritiskt valt att stoppa in pengar i de nya bolagen. Som sagt, ett tuffare börsklimat leder förhoppningsvis till en gallring som gör att det i första hand är de bästa kandidaterna som hamnar på börsen.

Kort sagt: Kriget i Ukraina ser bara ut att ha lett till ett kort noteringsuppehåll på de olika marknadsplatserna. Många bolag […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad