onsdag 6 december 2023

inloggad som

Aqilion i nytt samarbete om kontraktsforskning

Aqilion satsar på ett nytt projekt med kontraktsforskningsbolagen Saromics Biostructures och Red Glead Discovery. Det innebär att bolagens samarbete intensifieras, i vad som kan vara begynnelsen av en ny Lundakoncern.

Saromics Biostructures och Red Glead Discovery, som båda sysslar med tidig läkemedelsforskning, köpte under förra året gemensamt rättigheterna till screeningteknologin WAC. Den möjliggör att kostnadseffektivt hitta startpunkter för möjliga molekyler att arbeta vidare med i utvecklingen av nya läkemedel. Förhoppningen är att initiera läkemedelsprojekt som sedan licensieras eller säljs vidare när de närmar sig de mer kostsamma kliniska faserna. Målet är att med tiden bli världsledande inom tidig läkemedelsforskning.

– WAC kommer att vara en viktig ingrediens i det här helhetsåtagandet, säger Björn Walse, vd på Saromics Biostructures, till Rapidus.

Målet med det aktuella projektet är att utveckla läkemedelskandidater som binder till ett målprotein som är avgörande för både cancer och inflammatoriska tillstånd. Hur mycket som satsas på projektet vill de inblandade inte avslöja ännu. Men att Aqilion satsar på den här typen av tidig läkemedelsforskning är närmast unikt i Sverige i dag, menar Björn Walse.

– Det som är spektakulärt är att de flesta andra aktörer stänger ner tidig forskning. Det är beundransvärt av Aqilion att att satsa på sådan här forskning som stärker Sverige som life-science land. Sedan är det kul att det görs i Skåne också, säger han.

Innebär projektet att ni kommer att bilda en gemensam koncern?

– Jag varken verifiera eller dementera det. Men det här kommer givetvis att intensifiera vårt samarbete ytterligare, säger han.

Den nya satsningen är i linje med Aqilions nya strategi att fokusera på just tidig läkemedelsutveckling.

– Vi känner att det är viktigt för Aqilion att hitta en egen roll i skandinavisk biotech och läkemedelsutveckling. Även om trenden går åt andra hållet tror vi att det finns hållbara affärsmöjligheter för den som vågar satsa på nya läkemedel för framtidens utmaningar, säger Sarah Fredriksson, vd på Aqilion.

Att det blir just Skåne beror till stor del på den infrastruktur på området som finns i Öresundsregion, menar Sarah Fredriksson, som de många intressanta inkubatorerna, specialutrustade labben med tillhörande kompetens och Max IV i Lund.

Mette Carlbom

Aqilion satsar på ett nytt projekt med kontraktsforskningsbolagen Saromics Biostructures och Red Glead Discovery. Det innebär att bolagens samarbete intensifieras, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad