onsdag 6 december 2023

inloggad som

Kontraktforskare från Lund går samman

Samarbetet fördjupas mellan kontraktsforskningsbolagen Saromics Biostructures och Red Glead Discovery i Lund. Med det gemensamma förvärvet av varumärket och patentet på screeningteknologin WAC hoppas de bli världsledande inom tidig läkemedelsutveckling.

– Nu kan vi erbjuda mer av ett helhetspaket till kunden. Den här delen ingår bara som en liten byggsten. Men tack vare att vi äger tekniken själva kan vi även applicera den i våra egna projekt, säger Björn Walse, vd på Saromics Biostructures.

Båda Medicon Village-bolagen har tidigare licensierat tekniken, som utvecklats av professor Sten Ohlson vid Linnéuniversitetet i Kalmar. WAC är en screeningteknologi som möjliggör upptäckten av svaga bindningar mellan ett målprotein och cocktails av molekylfragment. På så sätt kan man kostnadseffektivt hitta tidiga startpunkter för möjliga molekyler att arbeta vidare med i utvecklingen av nya läkemedel.

– Den här tjänsten, baserad på den här tekniken, är vi ensamma om i världen, säger Björn Walse.

Björn Walse ser framför sig att de båda kontraktsforskningsbolagen nu själva i högre utsträckning kan initiera läkemedelsprojekt som de sedan licensierar eller säljer vidare när de närmar sig den mer kostsamma kliniska fasen. I dag driver de gemensamt ett Swelife- och Vinnovastöttat projekt inom cancerterapi. Hur många fler det blir framöver beror på kassaflödet.

Kommer ni så småningom bilda en gemensam koncern för läkemedelsutveckling innan klinisk fas?

– Kanske. Vi har olika affärsmodeller och olika struktur. Eftersom vi gör så pass skilda aktiviteter funkar det bra att avgränsa oss som vi gör i dag. Rättigheterna till WAC ligger i ett eget, gemensamt ägt bolag och det är möjligt att vi lägger affärsområdena i gemensamma bolag också. En sak som är säker är att vi växer, säger Björn Walse.

Saromics Biostructures sysselsätter 18 personer och hade 2018 en nettoförsäljning på 13 miljoner kronor, en ökning från runt 9,6 miljoner året innan. Red Glead Discovery, å sin sida, sysselsätter 35 personer och har stadigt ökat sin omsättning de senaste åren till 25 miljoner kronor 2018.

Felicia Frithiof

Samarbetet fördjupas mellan kontraktsforskningsbolagen Saromics Biostructures och Red Glead Discovery i Lund. Med det gemensamma förvärvet av varumärket och patentet […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad