måndag 5 juni 2023

inloggad som

Han brädar Björn Borg och Ikea

Rapidusfrukostens gäst drar in med en fläkt från de finare salongerna. Det är Lars Heikensten, Nobelstiftelsens vd och tidigare riksbankschef. Det senaste året har bjudit på extra utmaningar, välbevakade av media, för chefen som i snart åtta år lett verksamheten som finansierar priserna, arrangerar festligheterna och vårdar varumärket Nobel. Sparbanken Skåne är värd för morgonens fullsatta möte på Skisserna museum i Lund.

Rapidus Jan Wifstrand öppnar med tips som kan spara allas vår tid i helgen: att vi inte behöver titta på tv-programmet Agenda på söndag – gästen är redan här, samt att Svenska Dagbladet ska publicera en artikel i helgen – intervjun med den personen görs redan nu.

– Nobelstiftelsen hade 3 miljarder kronor i tillgångar, som de senaste sju-åtta åren vuxit till 4,5 miljarder. Är det tack vare att du kom in som chef 2010 – och lägger du näsan i blöt när det gäller era investeringar? frågar Jan Wifstrand.

Lars Heikensten börjar med att kommentera de ekonomiskt goda tiderna som varit under denna period och fortsätter:

– Vi har en investeringskommitté där bland andra Kent Janér, en av landets ledande investerare, är medlem. Jag lägger inte näsan aktivt i blöt men jag vet en del om finansiell säkerhet.

Han beskriver att större delen av tillgångarna ligger i aktiefonder och Hedgefonder, och bara enstaka procent i fastigheter.

– Vi gjorde några fastighetsförvärv under en olycklig tidpunkt.

Jan Wifstrand kopplar då snabbt ihop Lars Heikensten med lämpliga rådgivare genom att uppmärksamma en av frukostens gäster från fastighetskonsultbolaget Croisette.

Därefter går han över till frågor om Nobelstiftelsens varumärke. Om det inte är många som snyltar på namnet Nobel och dess goda rykte i världen?

– Jo, det finns varianter. Om man ordnar meningsfulla aktiviteter med exempelvis Nobelpristagare är det bra. Men det finns dåliga tillfällen också som vi inte kan göra så mycket åt. I stiftelsen är vi bara tolv personer men vi skickar ibland ett ampert formulerat brev som brukar hjälpa, säger Lars Heikensten.

Hur starkt är varumärket Nobel ute i världen, om man jämför med exempelvis Ikea, Björn Borg och Ingmar Bergman undrar Jan Wifstrand.

– Nobelpriset har väldigt hög prestige. En gång testade vi varumärket Nobel i USA, Brasilien, Indien och några fler länder. I samtliga länder kom vi på första eller andra plats. Det var Microsoft som stod för kostnaderna – de ville ge oss pengar och ville först undersöka vårt renommé i förhållande till andra organisationer. Många stora bolag vill stödja oss, senast ABB, säger han.

Lars Heikensten är, förutom att vara vd för Nobelstiftelsen, styrelseordförande i bolagen som jobbar kring stiftelsen med bland annat festligheterna och med kommunikation i sociala media där man har fem miljoner följare, uppger han.

Hur har då Svenska Akademibråket skadat varumärket?

– Jag ser allvarligt på bråken, de har agerat så att vi har tappat i förtroende. I Sverige förstår vi att det är Svenska Akademin som är problemet, men utomlands rör man ihop Nobelstiftelsen och Svenska Akademin. Problemen kommer så småningom att sjunka undan, då akademin genom alla år har visat på stor kompetens, de har i huvudsak valt sådana pristagare som varit erkända, säger Lars Heikensten.

– Svenska Akademin valde att inte ge ut något pris i litteratur i år. Du är diplomatiskt lagd, du säger att du har rådgivit dem men jag påstår att det är du som har gett dem det beskedet, säger Jan Wifstrand.

– Jag är övertygad om att beslutet är rätt och har fått stort genomslag, att det visar att stiftelsen och akademin är värderingsstyrda och inser när något är väldigt fel, säger Lars Heikensten.

Jan Wifstrand undrar om det blir något litteraturpris 2019.

– Det vågar jag inte tro, svarar Lars Heikensten.

På sitt arbetsrum i Stockholm har Lars Heikensten märkligt nog ingen tavla av Alfred Nobel.

– Tyvärr inte, han var inte så villig att bli avporträtterad. Men jag har en liten tavla på hans mamma, målad av Anders Zorn, säger han.

Som present från Skåne överräcker Jan Wifstrand en ritning från Landsarkivet i Lund på en husbåt ritad av Alfred Nobels bror Robert.

– Även han var en framgångsrik industriman, säger Jan Wifstrand.

Text: Elisbet Ottosson
Bild: Kristoffer Lindblad

 

 

 

Rapidusfrukostens gäst drar in med en fläkt från de finare salongerna. Det är Lars Heikensten, Nobelstiftelsens vd och tidigare riksbankschef. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl