söndag 3 december 2023

inloggad som

LTH-avknoppningar likvideras

Två av LU Innovation Systems portföljbolag går i graven. Bolagen är Picology och Iset, båda avknoppningar från LTH-forskning kring teknik för att upptäcka sjukdomar genom blodprov.

Thomas Laurell– Vi bedömer att den teknologi vi utvecklat under en längre tid har svårt att hitta in på marknaden. Det har även varit svårt att hitta potentiella partner. Det finns potential, men inte resurser för att bedriva bolagen längre, säger LTH-professorn Thomas Laurell som är medgrundare till båda bolagen.

Sedan 2010 har endast mindre kapitaltillskott tillförts Iset och Picology, vars verksamhet legat nere sedan minst ett halvår tillbaka. Bolagen hade inga anställda vid likvideringen och den senaste verksamheten var samtal med potentiella partner.

– LU Innovation System har varit med som delägare från början. Under resans gång har huvudägarna i Picology, Johan Nilsson, jag själv och LUIS skjutit till en hel del resurser, säger Thomas Laurell till Rapidus utan att precisera närmare.

Picology grundades 2002 för att förvalta patent sprungna ur Johan Nilsson och Thomas Laurells forskning vid Institutionen för industriell mätteknik på LTH. Dessa patent har nu lagts ner.

Dotterbolaget Iset knoppades av från Picology genom ett samarbete med AstraZeneca. Iset fokuserade på en teknik för att upptäcka allvarliga sjukdomar med hjälp av vanliga blodprov. Iset utvecklade en kiselplatta med några hundra nanoliter stora konformade håligheter som täcktes med antikroppar och som sög åt sig det ämne man vill analysera. Föroreningar och andra ämnen spolades bort och på plattans baksida kristalliseras ämnena, som sedan analyserades med masspektroskopi.

I LU Innovations portfölj finns ett 40-tal bolag. Hittills i år har LUIS investerat i sju bolag, bland de senare stamcellsbolaget LongBoat Explorers, Electrical pipe for fluid transport, som utvecklar en metod för att förhindra bakterietillväxt i dricksvattenrör, samt medicinteknikbolaget Compacta.

Emily Binks

Två av LU Innovation Systems portföljbolag går i graven. Bolagen är Picology och Iset, båda avknoppningar från LTH-forskning kring teknik för att […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad