måndag 4 december 2023

inloggad som

Obducat-grundare diagnosticerar cancer i utandningsluften

Medeonföretaget Chromalytica har tagit fram ett instrument för tidig diagnos av sjukdomar genom analys av patientens utandningsluft. Tekniken ska göra det möjligt att upptäcka cancerformer innan tumören syns på röntgen.

Bakom projektet står bland andra entreprenören Lennart Olsson, medgrundare av nanoteknikbolaget Obducat och IT-företaget Audiodev, Thomas Pileby, tidigare finanschef och VD i Obducat, och Verner Lagesson, forskare i analytisk kemi vid Linköpings universitet som forskat inom området i 30 år.

Tekniken går ut på att patientens utandningsluft utsätts för ett UV-ljus med extremt kort våglängd. Utandningsluftens biomarkörer, det vill säga de nedbrytningsprodukter som kroppen själv producerar vid sjukdom, absorberar sedan detta ljus på olika sätt, vilket ger exakta ”fingeravtryck” av olika ämnen. En databas med tiotusentals sådana fingeravtryck matchas mot de i patientens utandningsluft. Inom 15 minuter är resultatet klart. Aceton har till exempel en väldokumenterad koppling till diabetes, och gasen toluen produceras av kroppen vid lungcancer.

— Dagens instrument är dyra och komplicerade och nya analysmetoder av utandningsluft efterfrågas i hela världen. Det här kan förändra hälso- och sjukvården, säger Lennart Olsson.

Bolaget bildades för drygt ett år sedan och har finansierats av grundarna samt med 300.000 kronor från statliga Vinnova. Finansmannen Dag Tigerschiöld, huvudägare i investmentbolagen Bure och Skanditek, gick nyligen in med 1,8 miljoner kronor mot ett aktieinnehav på 12 procent.

— Det tar oss ungefär ett halvår framåt, sedan kommer vi söka ytterligare finansiering genom en större emission där vi siktar på att få in mellan 10 och 30 miljoner kronor för att fortsätta utveckla produkterna, säger Lennart Olsson.

Ytterligare elva personer, främst forskare och teknikkonsulter, har gått in som rådgivare och mindre delägare.

Under de kommande månaderna ska en prototyp testas på ett internationellt laboratorium och under 2012 ska analysinstrumentet testas på patienter. Första produkten beräknas vara ute på marknaden samma år.

Den primära målgruppen är cancerforskare, därefter hälsoteknikföretag. Instrumentet, som inte är större än en laptop, är tänkt som ett generellt kemiskt analysinstrument som ska kunna användas inom vitt skilda områden, även om fokus i detta första skede ligger på ämnen kopplade till sjukdomar.

Medeonföretaget Chromalytica har tagit fram ett instrument för tidig diagnos av sjukdomar genom analys av patientens utandningsluft. Tekniken ska göra […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad