Neurovive förbereder lansering av organskydd

Medicon Village-företaget NeuroVive Pharmaceuticals utvecklar läkemedel som hjälper kroppens energiproducerande mitokondrier att reparera skadade celler. Den verksamma substansen är cyklosporin, en så kallad cyclofilinhämmare. NeuroVive har utvecklat läkemedel som riktar sig mot flera olika typer av patienter. Resultaten från en fas III-studie på 972 hjärtinfarktpatienter som fått behandling av läkemedlet CicloMulsion väntas komma nästa år, och vd Mikael Brönnegård tror att produkten kan lanseras till hjärtinfarktpatienter redan 2016/2017.

– Vi har absolut något unikt här. I dagsläget finns inga liknande läkemedelsprodukter som riktar sig mot hjärtat, och det finns inget bolag som har en fas III-studie, säger Mikael Brönnegård. I vår kommer NeuroVive och Skånes universitetssjukhus att samarbeta i en studie där läkemedlet även kommer att användas i preventivt syfte. 150 patienter som ska genomgå hjärtkirurgi kommer att delta, och syftet är att förebygga akut njurskada som kan uppstå efter att hjärtat har fått stå still under operationen.

– Det här är ett intressant upplägg. I lundastudien ger man det före operationen, så det blir mer ett organskydd, säger vd Mikael Brönnegård. När CicloMulsion kommer att nå marknaden för att skydda njurarna vid hjärtoperation går inte att sia om, påpekar Mikael Brönnegård.

Efter flera års grundforskning om substansen cyklosporin skapades NeuroVive år 2.000 av bland annat Eskil Elmér som är forskningschef i företaget, docent i experimentell neurologi vid LU och även läkare på Skånes universitetssjukhus. I september tecknade NeuroVive ett avtal med amerikanska Oncore Biopharma som kommer vidareutveckla och kommersialisera en av NeuroVives nya cyclofilinhämmare, som ska bli ett läkemedel mot hepatit B. Avtalet är värt över en miljard kronor.

NeuroVive hade under 2013 en omsättning på knappt sju miljoner kronor, och noterades på Nasdaq OMX Small Cap förra året. /Jennie Lorentsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: