måndag 4 december 2023

inloggad som

Vd:n lämnar Anolytech − som byter strategi

Ett år efter att InnovumInvest och Sydsvensk Entreprenörfond gick in med tio miljoner kronor i miljöteknikföretaget Anolytech i Ystad byter bolaget vd och lägger om försäljningsstrategin.

− Vi vill lägga om affärsplanen ganska radikalt, och då får vi ta ett lite fastare grepp om det här bolaget, säger Mattias Gadd, vd på InnovumInvest, som suttit i styrelsen sedan de gick in med kapital.

Han tar temporärt över chefsposten när Catherine Ehrensvärd nu lämnar bolaget. Rekryteringen av en permanent vd har inletts.

Anolytechs desinficeringsvätska tillverkas genom elektrolys av vatten och salt, som bildar svag hypoklorsyra. Syran gör att bakteriehalten minskar i vatten, och förhindrar uppkomsten av biofilm, vilket både leder till friskare djur och större lönsamhet för näringsidkaren. Anolytechs teknik kan installeras så att vatten i alla produktionsled desinficeras, från dricksvatten till rengöring, utan användning av kemikalier.

Innovatören bakom Anolytech är Stefan Fischlein, som grundade företaget 2009 och fortfarande är en betydande ägare. Företaget har gått från utvecklingsfas till kommersialisering men har hittills inte redovisat något vinst. 2013 års bokslut visade en omsättning på 8,8 miljoner kronor och en förlust på -3,2 miljoner.

− Hittills har vi sålt produkten som en investeringsvara till djurägare. Det är en stor investering för bonden, säger Mattias Gadd.

Nu ska bolaget istället sälja produkten som en tjänst, där Anolytech installerar sin teknik i produktionen och kunden betalar en månadsavgift under en längre avtalsperiod. Testförsäljningarna har enligt Mattias Gadd visat sig mer effektiva.

Anolytech hade i samband med nyemissionen även ett uttalat mål att växa på den internationella marknaden. Året tidigare hade bolaget slutit ett distributionsavtal med amerikanska Chick Master som levererar utrustning till kycklinguppfödare i över 60 länder. I den nya affärsplanen ryms inga större utlandssatsningar.

− Anolytech är i denna fasen inte rustat för att på bred front föra ut en tekniskt komplex produkt via distributörer internationellt. Vi kommer inledningsvis fokusera på den svenska marknaden och speciellt den sydsvenska, där lejonparten av de djurhållare bolaget adresserar finns, säger Mattias Gadd till Rapidus.

InnovumInvest och Sydsvensk Entreprenörfond äger i dag runt 40 procent av Anolytech.

Hanna Sigeman

Ett år efter att InnovumInvest och Sydsvensk Entreprenörfond gick in med tio miljoner kronor i miljöteknikföretaget Anolytech i Ystad byter […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad