måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Mobilguruen Mäkitalo opbygger satellitsystemer til UMTS

Finansmanden Bo Håkansson skal opbygge satellitbaserede systemer til tredje generation af mobiltelefoni sammen med et af de tungeste navne i mobilbranchen, Östen Mäkitalo.

Östen Mäkitalo indtræder i bestyrelsen for 3G Satellites MTC AB, et nystiftet fuldt ejet datterselskab til det O-listenoterede udviklingsselskab Wilh. Sonesson AB, hvor Bo Håkansson er hovedejer og bestyrelsesformand. Mäkitalo er vicedirektør hos Telia Mobiles og regnes for en af de førende personer bag udviklingen af de to første generationer af mobiltelefonnet: NMT og GSM.

3G Satellites MTC udvikler et satellitbaseret mobilsystem, som skal supplere basestationerne i UMTS-nettet på steder, hvor dækningen er dårlig eller helt mangler. I første omgang er det tanken, at skabe et netværk på 60 egne specialtilpassede satellitter med ny teknik, som skal tilbyde fuldstændig dækning i Nordeuropa, Rusland, Canada og Alaska (nærmere bestemt mellem breddegraderne 50 og 70 grader).

Projektet gennemføres i samarbejde med Instituttet for rumfysik i Kiruna og har i år et budget på 10 millioner svenske kroner. I dag er der otte ansatte i selskabet. Hvis de forundersøgelser, som er i gang i øjeblikket, falder heldigt ud, påbegyndes implementeringsfasen med bygning og opsendelse af satellitter i løbet af næste år. Satellitsystemet skal være i drift i år 2004.

Bo Håkansson bliver bestyrelsesformand for 3G Satellites MTC AB. I bestyrelsen sidder endvidere Fredrik Herslow, adm. dir. for Wilh. Sonesson, og Lennart Molvin, bestyrelsesmedlem i Wilh. Sonesson og tidligere ansvarlig for Investor Relations og informationschef hos Active Biotech i Bo Håkanssons tid som hovedejer. Desuden sidder der to personer fra Instituttet for rumfysik i bestyrelsen.

Finansmanden Bo Håkansson skal opbygge satellitbaserede systemer til tredje generation af mobiltelefoni sammen med et af de tungeste navne i […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad