fredag 29 september 2023

inloggad som

Ny vice vd skalar upp Mobile Heights

|  
|  

Alma Sandberg blir Mobile Heights första vice vd, med operativt verksamhetsansvar. På agendan står en expansion sedan klustrets största projekt, Digit Hub Sweden, blivit en av fyra EU-finansierade digitaliseringshubbar i Sverige.

– Vi blev utnämnda av EU-kommissionen som en av EU:s digitala innovationshubbar. Så Digit-hubben ska nu skalas upp, andra EU-aktörer ska få möjlighet använda våra tjänster och länken mellan våra medlemmar och andra delar av Europa ska stärkas, säger Alma Sandberg till Rapidus.

Mobile Heights bildades 2009 av Sony, Ericsson, Telia, Region Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola. Organisationen har i dag 130 medlemmar och förvaltar projekt vars budgetar kan summeras till cirka 200 miljoner kronor. För att möta en ökad efterfrågan ska Mobile Heights utöka personalstyrkan till 14 personer under våren.

– Vi sätter samtidigt igång ett arbete för att uppdatera våra mål och strategier. Omvärlden har förändrats sedan Mobile Heights grundades och Mobile Heights har också förändrats. Vi hoppas nästa år kunna presentera en plan för hur vi kan fortsätta utvecklas i ett nytt landskap, säger Alma Sandberg.

Digit Hub Sweden drivs av 29 organisationer och samarbetspartners. EU-projektets totala budget är 65 miljoner kronor under 2022-2025. Samtidigt driver Mobile Heights ett annat projekt som erbjuder innovationsstöd till små företag i Europa. Det är inom ramen för Silicon Europe, ett konsortium av europeiska elektronik-kluster.

– Ett av våra högsta syften är att förbättra möjligheterna för verksamheter i Skåne att få finansiering från EU. Andra länder är jätteduktiga på det, vi vill lära av dem och få hem mer innovationspengar.

Emiliano Strauss

Alma Sandberg blir Mobile Heights första vice vd, med operativt verksamhetsansvar. På agendan står en expansion sedan klustrets största projekt, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad