måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Dansk-svenska valkampanjer glömmer företagen

Kort sagt: Danmark är mitt uppe i en valkampanj, Sverige har precis haft val. Båda valrörelserna har ett grundläggande problem – hur ska Danmark och Sverige (och regionen) säkra nya entreprenörer och företag i en ny global verklighet? Rapidus har några förslag.

Av Keld Broksø, Rapidus Köpenhamnsredaktör.

Innovationer, nya startups och tillväxtföretag är mer nödvändiga nu än när Berlinmurens föll. Pandemin och Rysslands invasion av Ukraina tog oss från 33 år av hopp och välstånd till en era av krig och energikris. Globaliseringen har nått sin kulmen. Vi kan inte fortsätta att producera lika mycket i Kina, med brist på mänskliga rättigheter och en överhängande risk för världskonflikt kring Taiwan. Sverige, Danmark och EU håller på att koppla loss Kina och Ryssland. Men ingen partidebatt i Danmarks pågående val och Sveriges nyss avslutade har tagit upp hur man ska säkra framtidens företag i en ny global konkurrens om talang, kapital och marknader.

Är det konstigt? Nej. Med exploderande energipriser och kriminalitet, särskilt i Sverige, är det lokala frågor som dominerar. Det långa, visionära ljuset är borta. Här har de två valen flera paralleller:

I Danmark har en ny motsvarighet till Sverigedemokraterna, Danmarksdemokraterne, blivit ett hett samtalsämne eftersom det blå blocket kan bli beroende av dem. En annan parallell är privatekonomin och energikrisen. Danskarna oroar sig också över att svensk kärnkraft nu är aktuell igen.

Båda valrörelserna har en akut brist på visioner om innovativa tillväxtbolag. Inte minst dem med nya, gröna lösningar. Sverige och Danmark har cleantechbolag som totalt omsätter hundratals miljarder kronor. Vi behöver mer, men vi debatterar inte hur.

Näringslivet måste självt försöka få upp det på dagordningen, något det har misslyckats med. I Danmark gick 20 toppchefer från näringslivet samman på initiativ av den danska Industrifonden och tillsammans la de fram 50 idéer i början av september. Det var en önskelista riktat till den nya regeringen efter valet. Ingen politisk reaktion.

Många förslag handlar om ökat samarbete mellan det offentliga och det privata. Även nya upplägg vid offentliga upphandlingar. I stället för att kräva en exakt utförd lösning bör man be företag om deras egen innovation. Till exempel: “Minska energiförbrukningen med 20 procent – bästa lösningen vinner.”

Det handlar om att företag ska kunna attrahera talang och kapital med statlig hjälp. Kravet är ökade skatteavdrag för till exempel investeringar i onoterade, nystartade företag. Förslagen tar också upp en annan valfråga: Invandring. Vi behöver fler utlänningar som kan bidra till företagens utveckling. Detta måste göras med lukrativa, fleråriga skattelättnader. Just nu skrämmer Danmark och Sverige bort kompetenta människor med världsrekord i skatter.

För bara en vecka sedan kom Life science-rådet i Danmark med fem rekommendationer om hur deras bransch kan stärkas. Det handlar bland annat om mer grundforskning, avdrag för forskning och utveckling – och mer innovativa lösningar genom offentlig-privata partnerskap. Den danska näringsministern Simon Kollerup uppgav att han “ser fram emot att titta på rekommendationerna”. Annars ingen reaktion.

Svenskt Näringsliv efterlyste också visioner som utbyggnad av vindkraft och kärnkraft, omställning av EU:s energimarknad samt bättre utbildning och tillgång till internationell kompetens. En svensk politiker sa till Rapidus att de inte hade någon chans att ta upp näringslivets frågor i valet. Det är en katastrof att innovativa idéer från näringslivet drunknar i politisk smutskastning och nära, kortsiktiga frågor på båda sidor av sundet. Är det politikernas, mediernas eller folkets fel? Säkert alltihop.

Men nu har Rapidus fört idéerna vidare och uppmanar näringslivet att göra sig mycket mer synligt med sina visioner. När valkampanjerna är över borde det finnas en större chans att lyckas sätta en absolut nödvändig agenda.

Kort sagt: Danmark är mitt uppe i en valkampanj, Sverige har precis haft val. Båda valrörelserna har ett grundläggande problem […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad