måndag 2 oktober 2023

inloggad som

“Blockaden blir inte utan kostnader”

Det pågår just nu ett intensivt arbete för att blockera ryska fartyg från Öresundsregionen, bland annat från Copenhagen Malmö Port, precis som ryska flygplan blockerats till följd av Ukrainas invasion. Blockaden kommer tillsammans med andra danska och svenska hamnar att gälla flera hundra fartyg årligen. 

Enligt Ulrika Prytz Rugfelt, kommunikationschef för Copenhagen Malmö Port (CMP), har CMP enbart “ett tjugotal ryska anlöp årligen – men när vi tittar på planerade anlöp inom en snar framtid finns det inga bokade ryska fartyg alls.” Däremot finns det flera ryska anlöpshamnar bland medlemmarna i organisationen Danske Havne. Organisationens vd Tine Kirk Pedersen säger till Rapidus att det kommer cirka 250 fartyg från Ryssland varje år, varav 170 till Frederiksværk där ryskt stål bearbetas. 

– Vi kan inte bara låta enskilda hamnar avgöra om de vill avvisa ryska fartyg eftersom vi har hamnparagraf 5, som kräver att hamnar tar emot fartyg. Det måste ändras juridiskt innan vi kan blockera, säger Tine Kirk Pedersen.

Samma regel gäller i Sverige. Danmark och Sverige följer därför nu ett EU-spår om samarbete mellan europeiska hamnar. Målet är att hindra ryska fartyg från att handla i Europa, så att till exempel ett ryskt fartyg som avvisats från industrihamnen Køge söder om Köpenhamn inte kan ta sig till Malmö eller Trelleborg – eller andra hamnar inom EU.

– I torsdags röstade EU-parlamentet för det svenska förslaget att stänga EU:s hamnar för ryska fartyg och nu väntar vi på ett beslut om detta i ministerrådet. Frågan har därmed eskalerat till den högsta nivån i EU. Det är också myndigheterna som avgör vad som klassas som ett ryskt fartyg – om det är godset, rederierna, fartygets flaggning som definierar vad som är ett ryskt fartyg, säger CMP:s Ulrika Prytz Rugfeldt för Rapidus.

 Av de 676 närvarande ledamöterna i Europaparlamentet röstade 637 för resolutionen från Sverige. Enligt Tine Kirk Pedersen hjälper Danmark också till att driva igenom beslutet i EU – och om inte ministerrådet godkänner blockaden så går både Danmark och Sverige mot en nationellt beslutad blockad. Det betyder att en blockad från Öresundsregionen mot ryska fartyg är nära förestående i alla fall.

– Det blir inte utan kostnader. Men behovet av transporter andra vägen mot Ryssland, om de också blockerar våra fartyg, kommer att bli mindre. En blockad härifrån innebär att handeln kommer att läggas ner, säger Tine Kirk Pedersen.

Ryssland har stora hamnar mot Östersjön i bland annat Kaliningrad och St. Petersburg. Vid organisationen för Östersjöns hamnar BPO – Baltic Ports Organization – har generalsekreteraren Bogdan Ołdakowski uttryckt sig mycket kritisk till den ryska invasionen. Han har utlovat ett senare svar på Rapidus fråga om BPO-initiativ för blockader.

Keld Broksø

Det pågår just nu ett intensivt arbete för att blockera ryska fartyg från Öresundsregionen, bland annat från Copenhagen Malmö Port, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad