söndag 4 juni 2023

inloggad som

ScanBalt sikrer millionfinansiering til bioteknetværk

Netværksorganisationen ScanBalt, der blev etableret i foråret 2002 med henblik på at styrke samarbejdet mellem biotek-klyngerne i Norge, Island og landene omkring Østersøen, har netop fået bevilget finansiering på omkring NOK 5 mio. fra Nordisk Industrifond.

På forhånd havde ScanBalt indhentet tilsagn om medfinansiering fra medlemsorganisationerne, som bidrager med et tilsvarende beløb. Det ydes i arbejdskraft og bringer den samlede støtte op på ca. NOK 10 mio.

— Med finansieringen fra Nordisk Industrifond er ScanBalts videre udvikling sikret. Den gør organisationen til mere end bare en døgnflue, siger en iagttager. ScanBalt afventer derudover finansiering fra EU’s Interreg IIIB fond. En bevilling herfra ventes godkendt inden årsskiftet.

Pengene skal bruges til at konsolidere organisationen med en regional/nationalt baseret struktur. Samt til at få en virtuelle organisation – portalen www.scanbalt.org – udviklet, så den kan fungere som en indgang til biotek i den nordiske/baltiske region. Derudover planlægges et projekt, der er lagt an på at øge mobiliteten blandt regionens forskere, og arbejde med at fjerne økonomiske barrierer for et grænseløst samarbejde.

ScanBalt er et ‘netværkenes netværk’. De nordiske medlemmer er Medicon Valley Academy, BioTeam South, MedCoast Scandinavia, Kalmar BioScience, BioInn, BioTurku Valley og PharmaCluster. Hertil kommer de nordtyske Bay to Bio og BioCon Valley Netværk, foruden medlemmer i Island, Polen, Skt. Petersborg, Kaliningrad, Estland, Letland og Litauen.

Nordisk Industrifond har også ydet etableringsstøtte til ScanBalt.

(Nyheden er leveret af Biotech Denmark med eneret for Rapidus.)

Netværksorganisationen ScanBalt, der blev etableret i foråret 2002 med henblik på at styrke samarbejdet mellem biotek-klyngerne i Norge, Island og […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl