Luften er gået ud af Femern-projektet – men den langsigtede vision holder

Kort sagt: Forårets drøm om OL i storeregionen omkring Malmø-København-Hamburg i 2024 er forsvundet, mens ulykkerne vælter ned over Femern-projektet. Storregionen har mistet sin tiltrækningskraft. Ingen tror for alvor på den også i kølvandet på kaos i samarbejdet over Øresund, hvor Skåne endnu ikke er helt med i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Men det er en kortsigtet status quo. På langt sigt er der grund til at fastholde visionen.

Af Keld Broksø, københavnsredaktør Rapidus

Når Skåne i december indvier Hallandsås-tunneln, så kan skåninge genkende tunnel-skandaler, som den der er nu over Femern med forsinkelser og fordyrelser. Med en pris i Skåne på 10,5 milliarder SEK er det 11 gange dyrere end forudsat, da byggeriet begyndte for 23 år siden i 1992. Også Københavns Metros seneste udbygning blev ramt af klager og blev afbrudt. Ekstraudgift: Over 1 mia. DKK! Nu er det Femerns tur: Først skulle forbindelsen være færdig i 2018, så i 2020, så i 2022 – nu tidligst i 2024. Prisen er vokset fra 33 til knap 49 mia. DKK (og 64 mia. inklusive landanlæg). Luften er dermed gået ud af Femern-projektet. Især fordi tyskernes miljø- og planlægningsproces er værre end ventet: Den åbner for retssager og nye høringer.

Rapidus deltog i marts i Berlin på det nordiske ambassadekompleks i et møde, der med dagens realisme nu fremstår som en naiv forårsdrøm: Emnerne var OL i storeregionen Malmø-København-Hamburg i 2024. Positive toner om EU-støtte. Dansk, svensk og tysk opbakning. Fælles bizz-system. I dag har virkeligheden banket på døren: Femern A/S har nu meddelt, at med den ny usikkerhed må de fyre 20 - og 20 planlagte ansættelser det næste halve år er droppet i et ansættelsesstop.

I STRING, som Skåne netop har overtaget formandskabet for, er bekymring også øverst på dagsordenen: STRING er et samarbejde mellem Regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland samt Schleswig-Holstein, Hamburg og Københavns Kommune. STRING har slet ikke gennemslagskraft nu, hvor Femern-forsinkelser og kaos hersker i samarbejdet over Øresund med et Greater Copenhagen uden Skånes deltagelse.

Men lad os lige vende tilbage til Hallandsås-tunneln: Den blev til noget!

Rapidus har den forudsigelse, at det gør Femern-forbindelsen også.

Blandt andet fordi der allerede er brugt over 3 mia. DKK på at forberede Femern. Det kan man ikke bare hælde ud, når al fornuft peger mod en integreret storregion – uanset politikernes bøvl nu, hvor tyskerne gør sig umage for at tage livet af Femern - og nogle skånske politikere forsøger at tage livet af Øresundsintegrationen i og med kun 26 ud af 33 skånske kommuner vil gå med i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. De vigtigste, skånske byer, Malmø og Lund, står også stadig udenfor, men bakker op om et styrket erhvervspolitisk samarbejde over sundet og har bekræftet, at de gerne vil deltage i konkrete projekter. Det fremgik af et møde denne uge, som følges af to møder mere inden beslutningerne træder i kraft i 2016. Mens den eksisterende Øresundskomite samtidig nedlægges, så står Danmark stadig alene med ansvaret for et projekt til 64 mia. kr.

Beregninger har hidtil vist, at Femern er økonomisk bæredygtig. Fordyrelser forlænger blot tilbagebetalingen og hæver brugerafgiften. Tyskerne og svenskerne kan vælge at tage en del af risikoen – eller lade danskerne alene bestemme prisen på overfart. Et monopol som Øresundstolden, der i 1567 blev ændret til en afgift af lasten, hvilket tredoblede indtægterne til den danske trone. Det bør tyskere og svenskere huske her 448 år efter. Der er altså stadig god grund til at deltage for både Sverige, Tyskland – og ikke mindst EU. Det er et europæisk projekt, som forbinder Skandinavien med resten af Nordeuropa.

Set i det store perspektiv, så er der ingen grund til at opgive blot på grund øjeblikkets mismod. Man skal også bide mærke i, at Folketingets partier stadig står bag Femern. Tanker om en alternativ bro fra Faaborg på Fyn til Als til blot 15 mia. DKK (og 45 minutter længere transport end over Femern) er en lappeløsning - fremfor det rigtige projekt over Femern. Lige nu er tilskuddet fra EU mindre end forventet, men forhandlinger er i fuld gang. Danmarks transportminister, Hans Christian Schmidt, har gjort det klart, at der er brug for yderligere EU-støtte til anlægsfasen, hvis projektet skal realiseres. Transport kommissær Violeta Bulc besøger derfor Danmark i 2016.

Tilbuddene fra entreprenører var dertil for høje, men er allerede forhandlet flere mia. kr. ned. Dermed synes langsom, tysk miljøbehandling nu som det største problem, men et problem, der kan overkommes - selv om pauseknappen formentlig trykkes i to-tre år. Man skal huske, at den tyske og danske aftale kom på plads i 2008 – resten er bare langsommeligt bureaukrati. Imens løser Øresundspolitikerne forhåbentlig deres interne problemer. Som med Hallandsås-tunneln synes rygterne om Femern-forbindelsens død stærkt overdrevne – Femern gisper bare lidt. Storregion-tanken vil også være katastrofal at opgive i øjeblikkets panik. Rapidus bevarer troen på, at de langsigtede perspektiver over Femern bevares.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: