Wihlborgs avyttrar industrifastigheter till Corem

På måndagen meddelade Wihlborgs att industrifastigheter om 20.000 kvadratmeter i Malmö avyttras till Corem. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 144 miljoner kronor.

De avyttrade fastigheterna finns i Elisedal och Fosie i Malmö. Noterade Wilhborgs fokuserar på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Beståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn och har ett bokfört värde om 39,4 miljarder kronor.

Corem fokuserar på lager-, logistik-, och handelsfastigheter i Sverige och Danmark. Det noterade bolaget har 1.30o tkvm i fastighetsportföljen./Emily Binks

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: