Vilda köpcenterplaner i Danmark

Trots att konsumtionen haltar i Danmark planeras många stora köpcenter runt om i landet. Investerare är beredda att skjuta till totalt över tio miljarder danska kronor.

Detaljhandelskonsulterna Institut for Center-Planlægning har uppgifter om att omkring 30 köpcenter söker finansiärer i Danmark. Børsen skriver att att flera stora investerare och fastighetsbolag, bland annat Steen & Ström som driver Emporia i Malmö och 16 köpcenter i Danmark, har både center på gång och förslag att ta ställning till. De verkar inte avskräckas av varken danskars vikande konsumtion eller ökad konkurrens från e-handel.

– Det har visat sig att köpcenter vinner marknadsandelar både i goda tider och i kristider, eftersom vi är bra på att behålla kunder och intäkter. Framtiden tillhör i hög grad köpcenter och därför vill vi väldigt gärna bevara och utveckla dem, säger Claus Tüchsen, marknadschef på Steen & Ström till Børsen.

Totalt rör sig planerna om köpcenter på 500.000 kvadratmeter, där priset hamnar på minst 20.000 danska kronor per kvadratmeter. Det sammanlagda priset blir alltså över tio miljarder danska kronor. Det som bygget på gång i Steen & Ströms regi ligger i Odense och beräknas stå klart 2016, skriver Børsen. Men även en utbyggnad av Fields i Ørestad på 8.000 kvadratmeter finns i planerna. /Jennie Larsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: