Vækstforum for Region Hovedstaden skal satse på offensiv kommunikation

Kort fortalt: Vækstforum for Region Hovedstaden skal forme erhvervsstrategierne, når Region Hovedstaden er en realitet fra 1. januar. Nu er Vækstforums medlemmer valgt, og første møde er 24. april. Og hvad kan vi så vente os? Et debatforum uden bid og rolle i erhvervsudviklingen? Forhåbentlig ikke, men faren er der. Vækstforums bedste våben i kampen om at skabe en profil er en effektiv og offensiv kommunikationsindsats. Ellers bliver det nye Vækstforum ret ligegyldigt.

Af Keld Broksø

Fra 1. januar skal det såkaldte Vækstforum vise sit værd i den nye Region Hovedstaden efter den danske strukturreform træder i kraft, men allerede om et par uger holdes stiftende møde i Vækstforum. Vækstforum for erhvervslivet er det appendiks til Regions Hovedstadens alt overskyggende hovedopgave, som er at drive regionens sygehuse. Fra begyndelsen frister Vækstforum altså en overset tilværelse - og med en portion sortsyn - også en ligegyldig eksistens.

Det sortsyn bliver ikke bedre af at tale med Region Hovedstadens formand, nuværende amtsborgmester for Københavns Amt, Vibeke Storm Rasmussen. Heller ikke hun forventer ret meget mere, end at Vækstforum bliver et godt debatforum.

De beslutningsdygtige myndigheder i stat og kommuner kan med andre ord lytte - eller lade være.

Det virker lidt tandløst, når man ser på formålsparagraffen for de vækstfora, som alle Danmarks kommende, fem regioner skal etablere som følge af strukturreformen:

Vækstforaerne får ansvar for regional udvikling, idet de skal sikre en koordineret, regional erhvervsfremmeindsats. Vækstforaene skal blive samlingspunkter, så kommunerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter får indflydelse på erhvervslivets vilkår. Blandt andet skal Vækstfora udarbejde en regional udviklingsstrategi. Hertil kan Vækstfora indstille til EU-tilskud til erhvervsaktiviteter.

Det lyder alt sammen bedre end det reelt er blevet: Et råd uden betydelige magtbeføjelser, og med en sammensætning i Region Hovedstaden, der tilmed indbyder til pleje af særinteresser. Hør bare:

* Politikerne dominerer Vækstforum med ni personer ud af 20 medlemmer. Der er en overvægt af borgmestre, som er valgt til at kæmpe mere for lokale end regionale interesser.

* Syv repræsentanter er fra arbejdsgiver/brancheorganisationer. Alle har de dagsordener, og meninger om, at netop de skal tilgodeses med eksempelvis støttemidler.

* Forskningsinstitutioner har tre medlemmer med Rektor Ralf Hemmingsen fra Københavns Universitet, Rektor Lars Pallesen, Danmarks Tekniske Universitet samt Rektor Finn Junge-Jensen fra Handelshøjskolen i København. Hver især kæmper de om bevillinger på området.

* Den samlende fagforening, Landsorganisationen i Danmark (LO), er med i Vækstforum.

* Og ud over de faste medlemmer kommer tre observatørposter, som udpeges fra Producentforeningen (filmbrancen), Medicoindustrien samt IT-Brancheforeningen. Det er værd at notere sig, at brancheforeninger, der blandt andet repræsenterer designere, arkitekter, ingeniører og iværksættere er holdt uden for. Det er ejendommeligt, hvis man skal have bred dækning af netop væksterhverv.

Man kan sagtens komme med forslag til, hvad der skal ændres, så der kommer større beslutningskompetencer og gennemslagskraft. Men på bundlinjen står, at Vækstforum ifølge strukturreformen ikke bliver ret meget mere end et rådgivende organ. Ikke desto mindre er det her, at blandt andet en del af Øresundssamarbejdet skal kanaliseres på erhvervsområdet.

Det er en næsten umulig opgave for Vækstforum med det svage mandat, og den grumsede sammensætning, at skabe profil og betydning. Med mindre kommunikationen fra dag ét er skarp, veltilrettelagt og offensiv. Det nytter ikke endnu engang blot at tale generelt om Øresundsregionens potentiale, eller hæfte sig ved, at Region Hovedstaden, som dækker København, Frederiksberg, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Bornholm, har god vækst og 1,6 millioner mennesker, og derfor skal have særbehandling. Der skal kommunikeres projekter med overbevisende argumentation for, at eksempelvis nye projekter kan gavne hele landet. Og man skal være uhyre konkret i udmeldingerne.

Øresundssamarbejdets politiske dødvande er et godt sted at begynde at skabe uro.

Region Hovedstadens nye direktør, Helle Ulrichsen, har sygehusbaggrund, og skal koncentrere sig om netop sygehusene. Når Vækstforum ved første møde den 24. april også skal vælge en formand, så bliver det derfor afgørende, at den formand besidder netop evnen til at kommunikere offensivt til offentligheden. For at undgå politisk knivkastning i fuld offentlighed kan det være sundt for profilen at gå udenom politikerne - herunder den midlertidige formand for forberedelsesudvalget til Vækstforum, amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen.

I stedet vil det klæde Vækstforum at hente en formand fra erhvervslivet, hvilket også vil give både mere troværdighed og fjerne de mest snerrende bånd til en politisk konsensus på laveste fællesnævner. Bud på en formand fra erhvervslivet kunne være direktør Kjeld H. Petersen fra Innova Airtech Instruments A/S. Han repræsenterer Dansk Industri. En anden kunne være repræsentanten for erhvervsorganisationen HTSI, direktør Arne Bang Mikkelsen fra Bella Center A/S.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: