Usikker krone hæmmer erhvervslivet ved Øresund

Den svækkede svenske krone er guld værd for mange svenske eksportfirmaer. Men den indebærer også en usikkerhed, som rammer investeringsbeslutninger på tværs af eksempelvis Øresund.

Rapidus har tidligere fortalt om, hvordan det svenske Exportråd vil udnytte den lave kronekurs, samt at Vækstfondens formand anbefaler danske virksomheder at opkøbe "billige" skånske virksomheder for at ekspandere. Men samtidig modvirker det svingende styrkeforhold mellem dansk og svensk valuta integrationen.

Klaus Rasmussen, cheføkonom hos Dansk Industri, mener, at den svenske krone er blevet presset overdrevent hårdt i finanskrisen. Han mener endvidere, at kursbevægelser i sig selv er dårlige for det økonomiske klima. For danske virksomheder, der ønsker at træffe beslutning om eksempelvis en udviklingsafdeling i Skåne, er valutaen nu et stort usikkerhedsmoment.

-- Risikoen ved satsninger på tværs af Sundet vokser, når der ikke er tillid til kronekursen. Der er stordriftsfordele, som i øjeblikket ikke udnyttes på grund af denne ekstra risiko. Det sundeste for økonomien er forhold, som bevirker, at man kan planlægge langsigtet, siger Klaus Rasmussen.

På Sydsvenska Industri- och Handelskammaren høres lignende toner, selv om dele af svensk industri altså får god hjælp af en svag krone.

-- Det er slet ikke godt. For virksomheder er usikkerhed lig med omkostninger. På sigt vil situationen afgjort hæmme udviklingen i regionen, siger adm. dir. Stephan Müchler, der også ser det som meget vanskeligt for skånske virksomheder i dag at tjene investeringer i Danmark hjem.

De sidste uger er den svenske valuta blevet en anelse styrket i forhold til den danske, men svenskerne må stadig betale over ti procent mere for en dansk krone end for et år siden.

Af Kristian Svensson

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: