Uppåt för skånska småföretag

Såväl när det gäller sysselsättningen som orderingången och omsättningen pekar siffrorna uppåt för Skånes småföretag, enligt konjunkturbarometer som presenterades på måndagsförmiddagen. Men vissa delar av länet släpar efter.

Optimisten har mycket att hämta i årets småföretagarbarometer, som bygger på svaren från 4.000 företag i hela landet med under 50 anställda. Knappt 400 av dem finns i Skåne. Jämfört med samma tidpunkt förra året har läget förbättrats enligt nästan alla parametrar och 70 procent av de tillfrågade företagen i Skåne räknar med att expander framöver.

Det ger i sin tur andra utmaningar, menar Stefan Hansson. Han är chef för Malmökontoret på Swedbank, som står bakom undersökningen tillsammans med sparbanksrörelsen och branschorganisationen Företagarna.

– Det kan leda till kompetensbrist och inte minst bostadsbrist när folk ska flytta till Malmö, säger han.

Att det mesta ser ut att peka uppåt, betyder det att de omdiskuterade ID-kontrollerna över Öresund inte haft så stor påverkan på näringslivet?

– Jo, det tycker jag. Tittar du till exempel på besöksnäringen i Malmö har den haft en rejäl dipp efter ID-kontrollerna infördes.

Bristen på riskkapital lyfts ofta fram som en hämsko för lovande teknikbolag, men i undersökningen är det bara tre procent av de skånska företagen som listar det som största hindret för tillväxt. Den andelen är dubbelt så stor i riket som helhet.

Rasmus Roos, chef för Lundaverksamheten i Sparbanken Skåne, menar att tillgången på riskkapital är bättre än på länge, åtminstone för bolagen på Ideon.

– Jag har aldrig sett så mycket riskkapital som nu under min tid som chef i Lund. Det är både stora internationella spelare som riktar blickarna hitåt och folk som avyttrat bolag och nu investerar pengarna vidare, säger han till Rapidus.

Allt är dock inte rosenskimrande i rapporten. Sysselsättningstillväxten går visserligen uppåt men ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Och i sydöstra Skåne, med bland annat Ystad och Simrishamn, pekar många indikatorer neråt snarare än uppåt. Såväl när det gäller orderingång som sysselsättningsutveckling bedömer småföretagarna själva att det kommer bli sämre framöver.

Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: