Uppåt för dansk-svensk handel

Handeln mellan Sverige och Danmark är på väg att stabiliseras, efter den stora dippen 2009. Det visar en studie från Business Sweden som blev klar i dagarna.

Det är fortfarande tufft för många svenska företag som exporterar varor och tjänster till Danmark, men det går åt rätt håll.

– Vi är sakta men säkert snart uppe på 2006–2007 års exportnivåer, och då ansåg alla att det var ok. Läget är faktiskt bättre än vi trodde, säger Nikki Brandt, market unit manager på Business Sweden i Köpenhamn.

2006 uppgick Sveriges export till Danmark till 78 miljarder kronor, 2011 låg den på 75 miljarder. Där emellan var den uppe och toppade med 88 miljarder kronor, år 2008.

– Jag hoppas att vi kommer upp i samma nivå som 2008 inom ett par år, men det beror mycket på stabiliteten i Europa och på euron, som den danska kronan är knuten till, säger Nikki Brandt till Nytt från Öresund.

Samtidigt blir andra marknader än den europeiska allt viktigare för svenska företag.

– Det är framförallt i Asien som tillväxtpotentialen finns och det är ju där vi har störst chans att växa, även om Danmark och Västeuropa, som är Sveriges största exportmarknad, är viktiga, säger Nikki Brandt.

Finanskrisen slog hårdare mot Danmark än Sverige och drog med sig både banker och bostadsmarknaden i fallet. Återhämtningen väntas därför ta tid och OECD spår en svag BNP-utveckling med 1,4 och 1,7 procent 2013 respektive 2014, medan Sverige förväntas komma upp till 1,9 respektive 3,0 procent under samma period.

Business Sweden avslutar sin studie med att peka ut några områden som kan vara intressanta för svenska företag på som har planer på att exportera under de kommande åren: sjukvård – danska staten satsar fem miljarder danska kronor de kommande åren på att modernisera och digitalisera vården, e-handel – danskarna handlar allt mer på nätet, samt energi- och miljöteknik – Danmark har som mål att vara fossilbränslefritt 2050 och det satsas mycket på alternativa energikällor.

Byggandet av tunneln under Fehmarn Bält kan också ge affärsmöjligheter för svenska företag.

– Det är en av de större infrastruktursatsningarna i Europa de kommande åren, värd 5,5 miljarder euro. Projektet sätts igång 2015 och kommer att ha behov av allt från ytterst specialiserade kompetenser till enklare underleverantörsuppdrag, säger Nikki Brandt. /Jennie Lorentsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: