Tunge aktører satser stort på ny innovationsplatform i Skåne

En ny samarbejdsaftale underskrives i dag af Lunds universitet, Teknikbrostiftelsen i Lund, Region Skåne samt forskerparken Ideon, erfarer Rapidus. Samarbejdet, der har arbejdstitlen InnovationsForum, har til formål at sikre bedre koordinering af de ressourcer der findes til at støtte skånske forskere og iværksættere der starter virksomheder.

Koordinering lyder ikke af noget særligt, men hidtil har man snarere opbygget parallelle - og undertiden ligefrem konkurrerende - organisationer. Det har skabt forvirring for blandt andre forskere på universitetet som ikke har vidst hvor de skulle henvende sig.

Den nye innovationsplatform skal i første omgang være baseret på eksisterende midler og organisationer.

En halv snes konkrete tiltag nævnes i samarbejdsaftalen. Målet er at mindst halvdelen skal være gennemført inden et år, blandt andet en fælles ansøgning til den svenske stats innovationsagentur Vinnova om midler til et kuvøsemiljø for nystartede virksomheder.

Et andet konkret eksempel gælder Region Skånes stiftelse af Skånsk Entreprenörsfond. Meget taler for at regionen skrinlægger projektet og i stedet skyder de 35 millioner direkte i venturekapitalselskabet TeknoSeed, der fokuserer på investering i de tidlige faser. TeknoSeed har hidtil været finansieret via midler fra Teknikbrostiftelsen.

Første skridt i InnovationsForum gælder et projekt i Lund, men også Lunds universitets aktiviteter i Helsingborg og Malmö berøres. Blandt andet har det medicinske fakultet cirka en tredjedel af sine aktiviteter i Malmö.

Allerede efter sommeren regner Region Skåne med at have iværksat tilsvarende projekter i Kristianstad og Malmö i samarbejde med de højere læreanstalter og forskerparkerne der.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: