Trods al modgang – der er håb for Øresundsregionen

Varedeklaration: Denne analyse kommer udelukkende til at fokusere på positive tegn for udviklingen i Øresundsregionen. Trods rapporter om stillestående integrationsindeks findes der nemlig gode, positive nyheder, som viser, at integrationen går fremad - men den kommer nedefra.

Af Thomas Frostberg og Keld Broksø

Mens regeringerne fortsat ikke har kunnet enes om løsninger på skattespørgsmålene har Rapidus det seneste halve år kunnet rapportere om en række fremskridt, hvor virksomheder i regionen øger kontakterne over sundet.

Det er kendt, at trafikken over broen vokser, at flere danskere flytter til Malmø, og at Øresundsregionen hidtil har klaret konjunkturnedgangen bedre end eksempelvis Stockholmsområdet. Derimod er det mindre kendt, hvor udviklingen sker, eftersom mange af begivenhederne hver for sig er for små til at vække opmærksomhed.

Rapidus vil derfor inden sommerferien give nogle helt konkrete eksempler på, hvad der driver integrationen fremad.

Når Mærsk Data trin for trin køber sig ind på det svenske marked, senest gjaldt det Epona i Lund, indebærer det automatisk, at kontakterne over sundet øges. Indledningsvist handler det først og fremmest om lederniveauerne, men snart opstår der nye kontakter og netværk mellem konsulenter, som arbejder på det samme projekt.

Små, men stærkt specialiserede virksomheder, er den seneste tid begyndt at få stor nytte af nærheden til markederne på den anden side af sundet. Tidligere handlede det i stedet om store og brede opkøb og investeringer, mens verdensmarkedet var mere interessant end Norden for de hyperekspansive virksomheder. Der er nu flere eksempler på, at man har genopdaget nærmarkederne over sundet. I foråret har teknikkonsulenten Glaze åbnet i København, og en anden Malmø-virksomhed, Avail Intelligence, laver forretninger med Bonniervirksomheden Home Entertainment via Alpha-gruppen i København. Unwiredfactory i Symbion håber på en aftale med en svensk mobiloperatør senere i år.

Kommunikationsvirksomheden Scandinavian i Malmø får stor nytte af nærheden til København, hvor de store ordregivere af reklamefilmproduktioner findes.

Kaj Juul-Petersen, ny formand for Crossroads Copenhagen, har planer om at øge satsningen på at gøre Ørestad Nord til et knudepunkt for trådløs teknik til også at omfatte Skåne med Lunds Universitet og Malmø Højskole som knudepunkter.

Efter næsten to års svær tørke på venturekapitalmarkedet begynder det pludseligt at røre på sig. Unoterede udviklingsvirksomheder får atter tocifrede millionbeløb ind, senest i dag Ultrazonix i Malmø, og for en måned siden Jolife i Lund.

En af investorerne i Jolife er finske CapMan, som successivt har øget sin fokusering på Øresundsregionen med København som basis, og nu skal investeringerne vokse yderligere.

Myndigheder og halvoffentlige organisationer begynder endelig at optræde på en måde, så det skubber til integrationen. For første gang har de danske ministerier i løbet af foråret taget et samlet greb om Øresundsspørgsmål. Samtidig er et samlet skattekontor snart på plads i København for Øresundspendlere. Desuden er de første skridt taget for at rense ud i junglen af Øresundsorganisationer. Det sker via planerne om en sammenlægning af Øresunddirekt og Øresund Network.

Selv om bropriserne fortsat er for høje, så viser brokonsortiet pludselig vilje til at prøve nye prismodeller, blandt andet billigere weekendbilletter. I løbet af efteråret bør Svend Landelius og hans medarbejdere finde frem til en helt ny prisstruktur, som kan træde i kraft ved årsskiftet. Det ville gavne integrationen yderligere.

Til sidst: Det faktum, at flere og flere virksomheder, selv inden for den kriseramte IT-sektor, begynder at vise positive tal, gavner Øresundsregionen. Det sker direkte ved at bidrage til den økonomiske udvikling, og på sigt ved at nye virksomheder får ressourcer til at ekspandere, blandt andet over sundet.

Men: Der findes et problem, som vi tog frem allerede i lynanalysen den 9. maj: Trods det, at der mere end nogensinde behøves et eksempel på fremgang til at lyse op som et fyrtårn, vil yderst få firmaer tale om, hvordan det går økonomisk. Janteloven hersker. The Concept Factory, Glaze og nogle andre hører til undtagelsen, men listen bliver helt enkelt for kort til at være meningsfuld at publicere.

Rapidus sommerhilsen bliver derfor at opfordre flere virksomheder til at tage mod til sig og også berette om det, når det går godt. Om ikke andet så for at sprede optimisme blandt alle hårdt arbejdende entreprenører i omgivelserne.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: