Tolv miljoner till projekt mot njurcancer

Den privata life science-inkubatorn Puls i Helsingborg tar över ett forskningsprojekt från GU Holding som utvecklar ett läkemedel mot metastaserande, klarcellig njurcancer. Tolv miljoner kronor investeras i ett nytt bolag som bildas kring projektet, Oncorena Holding.

Puls sätter in 3,2 miljoner kronor och resterande 8,8 miljoner kronor kommer från Puls partner och aktieägare samt ett fåtal utvalda externa finansiärer. Planen är att behandla de första patienterna under 2014.

Substansen hittades i samband med att svampförgiftade patienter behandlades på sjukhus i Göteborg. Professor Börje Haraldsson upptäckte att svampgiftet orellanin, som finns naturligt i toppig giftspindling, ger upphov till skador på vissa typer av njurceller.

270.000 personer får diagnosen njurcancer varje år runt om i världen och den typ av cancern, klarcellig njurcancer, som kan vara behandlingsbar med Oncorenas framtida terapi står för cirka 80 procent. Vid spridd njurcancer är prognosen dålig. Det finns idag inget botande läkemedel. /Elisabet Ottosson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: