Togprisstigninger over sundet er ligegyldige — hvis bare…

Kort sagt: De seneste ugers debat om prisstigninger på togbilletter over Øresund har i vidt omfang forbigået, at priserne er holdt kunstigt nede i Sverige, mens danskerne har raget til sig i afgifter per tog. I virkeligheden er det godt, at integrationen også sker for togafgifterne med en mere ligelig fordeling -- selv om det på kort sigt skader togpendlerne. Farcen afslører, at Øresundsintegrationen kun gradvis når det politiske niveau. Nu er den på vej, og der er vigtigere transportproblemer i den overordnede infrastruktur end prisen på en togbillet, som paradoksalt kan ses som et skridt frem.

Af Keld Broksø, Københavnsredaktør Rapidus.

Først den gode nyhed: Øresundsbetalingen over broen for biler stiger ikke lige nu. Den lånefinansierede tilbagebetaling via broafgifter for personbiler kører fremragende.

Og så den dårlige nyhed: Prisen stiger til gengæld for togpassagerer, hvilket forargede indlæg fra regionens politikere og pendlere allerede har fastslået er til skade for integrationen. De har ret -- men kun isoleret set. Forhøjede billetpriser skaber unødige barrierer, men hylekoret synes at have overset, at det skyldes en ren svensk aktion mod kunstigt lave togafgifter sammenlignet med dem, som Danmark tager. Det svenske Trafikverket, svarende til det danske Trafikministerium, foreslår en markant forhøjelse af afgiften for passagertog på Øresundsbron. Ændringen indebærer en forskydning af afgiftsbyrden fra den svenske stat til Region Skåne, men også en vis harmonisering af betalingsmodellen mellem det danske og svenske system. Det er Rapidus i princippet tilhænger af. I Riksdagen tyder det på, at beslutningen går igennem 21. december. Det haster derfor at sætte sagen på spidsen:

Når vi skal forhandle integration, priser og regler, så må vi gøre det i øjenhøjde.
Sverige har hidtil været i knæ, når det gælder afgifter for tog idet Sverige kun tager en afgift hos Øresundstogene på godt 40 kroner per tog mod godt 2000 kroner i Danmark.

Tanken bag den svenske nedsættelse var, at svenskerne skulle have gavn af lukrative jobs i Danmark. Sverige betragtede lavere togafgifter (kun!) på Øresundstog som en investering frem for at bruge penge på sygehuse, ældre og børneinstitutioner. I sparetider er det reelt, at svenskerne nærmer sig dansk niveau. Svenskerne kan ikke spise kaninen uden at slå den ihjel først!

Trafikverket vil derfor forhøje togafgiften per tog fra 40 til 650 kroner per tog fra 1. januar 2012 og til ca. 3 000 SEK (svarende til ca. 2160 DKK) for hvert passeret tog over de næste fem år. I praksis giver forslaget en stigning i baneafgifter for Skånetrafiken/Region Skåne fra 2 millioner svenske kr. (1,4 millioner DKK) per år til 36 millioner SEK (eller 26 millioner DKK) per år. Over fem år vil Trafikverket øge den årlige afgift til 165 millioner SEK (119 millioner DKK), så det ligner danske forhold.

Dermed er sagen retfærdig -- og ret ligegyldig i den videre debat. Det gælder om at bruge helikopterblikket frem for at hænge sig i petitesser; Så som Region Skånes beregninger af, at konsekvenserne i første omgang er en forhøjelse af prisen for rejsende på 7 procent, og at den samlede togtrafik mindskes 3 procent (hvilket Rapidus vil se før vi tror det!).

Der er langt alvorligere sager for infrastrukturen lige nu. Det ved alle, som i mandags på Hotell Hilton i Malmø deltog i konferencen om IBU-Öresund: Malmøs Citytunneln, som åbner for passagerer på søndag, rækker slet ikke, når blikket rettes mod 2030. Øresundsbroen kan heller ikke klare trafikpresset, når Femern-forbindelsen åbner i 2020. IBU-Öresund (Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen), som er den største kortlægning af Øresundsregionens trafik nogensinde, viser, at vi skal have to tunneler mellem Helsingør og Helsingborg: Persontog i den nordlige tunnel mellem de to bykerner - samt en sydlig tunnel til godstog og biler. Hertil kommer udvidelse af vej og jernbane i en Ring 5 fra Helsingør til Køge op mod Femern Forbindelsen. Og endelig kommer nye, svenske vejanlæg samt baner til højhastighedstog.

De stigende togbilletpriser over broen blegner i det perspektiv, som er verdensklasse. Uden investeringerne er Øresundsregionen for lille, men IBU-Öresunds forslag sikrer kritisk masse: Øresundsregionens 3,7 millioner borgere bindes til Østjyllands byområder med 1,2 millioner og Hamborg-regionens 4,3 millioner. Altså 9,2 millioner borgere, som kan markere sig på europæisk topplan. Målet er altså ikke at fordele den eksisterende lagkage, men at gøre lagkagen større.
I det perspektiv er det kun godt, at svenskerne kommer med i bagatelsagen om togafgifter. Vi har brug for politisk konsensus og fælles udgangspunkter. Til gengæld for flere fælles udgangspunkter som stigende billetpriser kan befolkningen så forlange handlekraft fra landspolitikerne. Vi skal have vedtaget den infrastruktur, som IBU-Öresund lægger op til. Vi skal have fjernet de barrierer, som står i Øresundskomiteens fremragende manifest ”33 hindringer, udfordringer og muligheder”.

De aktuelle togprisstigninger over sundet er derfor ligegyldige -- hvis bare...

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: