Tio miljoner ska ta Adenovir till försäljning

Helsingborgsbaserade Adenovir Pharma tar in tio miljoner kronor i en fulltäckande nyemission. Kapitalet ska gå till att slutföra de pågående fas II-studierna och göra bolaget klart för försäljning.

Adenovir utvecklar en behandling för ögoninfektionen epidemiskt keratokonjunktivit, en sjukdom som drabbar hornhinnan och bindhinnan och som idag saknar behandling. Ofta leder infektionen till att den drabbade får nedsatt syn under en lång period.

För drygt ett år sedan tog bolaget in 15,8 miljoner kronor, också det har gått till de pågående kliniska prövningarna där bolaget hoppas nå färdiga resultat i år. Avsikten är sedan att hitta en potentiell köpare under 2015.

Bland de större investerarna i den aktuella emissionen syns William Gunnarsson via sitt bolag BWG Invest, Recipharmgrundaren Lars Backsell och affärsnätverket Puls. /Joel Lyth

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: