Stockholm har magten i skånsk erhvervsliv

Kort sagt: En vigtig del af magten over skånsk erhvervsliv ligger i hænderne på mænd bosat i Stockholmsområdet. Det er konklusionen af en gennemgang af valgkomitéerne i de større skånske børsnoterede virksomheder. Et par af undtagelserne finder vi i Peab-brødrene Paulssons selskabskreds samt i Lundvirksomheden Axis.

Af Anders Haskel, gæsteskribent

Medlemmerne af de børsnoterede virksomheders valgkomitéer forud for forårets generalforsamlinger er udpeget, og arbejdet med at finde egnede bestyrelseskandidater er i gang. Selv om det er de store ejere, der i sidste instans bestemmer, har valgkomitéerne stor magt. Via et engageret og dygtigt stykke arbejde kan et enkelt medlem få stor indflydelse på, hvem der skal besætte pladserne i bestyrelsen. Og et bestyrelsesmedlem lytter formentlig ekstra meget til den ejerrepræsentant, som man ved, man er blevet nomineret af.

Rapidus' analyse omfatter skånske virksomheder noteret på Stockholmsbørsens lister over store og mellemstore virksomheder. Det drejer sig om 16 selskaber, hvis valgkomitéer i alt omfatter 69 medlemmer. Antallet af individer er noget lavere, eftersom en del personer optræder i mere end én valgkomité.

For dem, som tror på en klar forbindelse mellem personligt ejerskab og graden af engagement, er resultatet nedslående. Op imod halvdelen af medlemmerne er ansat som embedsmænd på en ejerinstitution, hvoraf stort set samtlige er baseret i Stockholm. Mindre end en tredjedel af medlemmerne kan siges at have en tydelig skånsk tilknytning. Desuden er en stor del af 'skåningerne' koncentreret omkring Paulssonkredsens Peab, Wihlborgs og Brinova. Et usædvanligt indslag i to af disse selskaber (Peab og Wihlborgs) er, at Aktiespararnas Riksförbund er repræsenteret i valgkomitéen via en person.

Antallet af udenlandske medlemmer er lavt, men i to tilfælde - Aarhus Karlshamn og G&L Beijer, afspejles en stor udenlandsk ejerandel i repræsentation i valgkomitéen.

Men det er ikke bare fraværet af lokale navne, der falder i øjnene i de skånske valgkomitéer. Manglen på kvinder er også udtalt. Kun syv personer er kvinder, det vil sige så lidt som hvert tiende medlem. Tre af disse, Therese Karlsson i Axis, Jenny Lindén Urnes i Höganäs og Sara Karlsson i Brinova, har en nær tilknytning til selskabets hovedejere. De øvrige fire repræsenterer institutioner med sæde i Stockholm.

Tre institutioner, som dukker særligt ofte op i de skånske selskaber, er Swedbanks fondsselskab Robur med seks medlemmer, Lannebo Fonder med fem pladser samt Didner&Gerge Fonder, der er repræsenteret i fire valgkomitéer. Yderligere godt ti institutioner deler omtrent lige så mange pladser.

I tre selskaber, Peab, Axis og Brinova, mangler der helt institutionelt islæt, eller det der nogle gange kaldes 'den ansigtsløse kapital'. Det er også i disse tre selskaber, at skånske ejerinteresser tydeligst er repræsenteret i valgkomitéen.

I visse tilfælde har ejerændringer bevirket, at magten er rykket nordpå. Cardo er et klassisk skånsk firma, som i dag kontrolleres af den Stockholmsbaserede finansmand Fredrik Lundberg. Samtlige fire medlemmer af selskabets valgkomité har deres kontorer uden for Skåne.

Samtidig dukker et og andet nyt selskab op på den skånske børshimmel med lokale ejere. Duni, som for nylig er flyttet til Malmö, er et sådant eksempel med Rune Andersson som stor ejer og medlem af valgkomitéen.

Skånes suverænt største virksomhed, regnet i børsværdi på næsten 40 milliarder svenske kroner, er Alfa Laval. Den største ejer Tetra Laval repræsenteres i valgkomitéen af Finn Rausing. De øvrige medlemmer findes i Stockholm. Et af medlemmerne, Anders Narvinger, har dog en tydelig tilknytning til Skåne, selv om han har sin daglige gerning i Stockholm som adm. dir. for Teknikföretagen.

Trelleborg kommer sammen med Peab ind på andenpladsen, når de skånske selskaber rangordnes efter børsværdi. I sammensætningen af valgkomitéerne slår Trelleborgs mangel på personlige ejere tydeligt igennem. Hovedejeren Dunkerstiftelserna med sæde i Helsingborg repræsenteres af Rolf Kjellman. I øvrigt består Trelleborgs valgkomité af fire mænd, som alle repræsenterer institutioner med sæde i Mälardalen.

At et så stort antal valgkomitémedlemmer mangler lokal forankring viser tydeligt, at den økonomiske magt over de skånske virksomheder ligger et andet sted end i Skåne. Det er let at drage den konklusion, at uden stærke lokale ejere, stiger også risikoen for, at der på langt sigt opstår negative effekter for det lokale erhvervsliv.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: