Som vanligt är det osäkert på börsen

Kort sagt: Är inflationen på väg uppåt och vad innebär det i så fall för räntorna och börsen? En ledtråd kom under onsdagskvällen när amerikanska Federal Reserve höll räntemöte. Oavsett utfall kommer det förr eller senare åter att skaka till på börsen. Sitt still i båten brukar då vara det fantasilösa standardrådet.

Av Anders Haskel, Rapidus börskrönikör

Veckan inleddes med rejäl oro på börsen och ett fall för breda svenska börsindex på 4,5 procent. Under tisdagen och onsdagen har en stor del av nedgången återhämtats – och i morse dök det igen. Vettigt eller inte? Oavsett vad du eller jag tycker så är det så här börsen fungerar. Det gäller särskilt i lägen där någon form av grundläggande skifte står för dörren. Och det som nu kan vara på väg att hända är att inflationen permanentas på en högre nivå än vad vi varit vana vid under de senaste 25 åren.

Just nu förstärks oron dessutom av den obehagliga situation som uppstått kring Ukraina. Alla inser naturligtvis allvaret i en väpnad konflikt mellan Ryssland och Nato. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan krisen, oavsett om parterna tar till vapen eller inte, leda till stigande priser på olja och annan energi vilket får negativa effekter på ekonomierna och därmed också på börsen.

I bakgrunden lurar också en osäkerhet kring den framtida konjunkturen. Pandemin och olika flaskhalsar fortsätter dessutom skapa störningar i leveranskedjorna. Frågetecknen kring konjunkturen handlar bland annat om hur världsekonomin kommer att reagera när de gigantiska stödpaket som regeringar lanserat för att möta de negativa effekterna av coronaviruset dras tillbaka.

Åter till inflationen som jag ser det främsta ekonomiska hotet mot börsen. Under den senaste tiden har det presenterats inflationstal där det i vissa fall krävs en tillbakablick till första halvan av 1990-talet för att hitta högre nivåer. Med andra ord har bara personer i femtioårsåldern eller äldre upplevt något liknande. Den globala ekonomin och finansmarknaderna har dessutom under denna period genomgått enorma förändringar, vilket gör det ännu svårare än vanligt att förutspå hur ekonomin och börsen kommer att reagera på inflationstal som mer varaktigt lägger sig över 2-3 procent.

Visst finns det en fullt realistisk chans att de högre inflationstalen bara är tillfälliga. Skulle det vara så, vilket är många ekonomers huvudscenario, finns det stora möjligheter till nya börsrekord under 2022.

En sak är samtidigt solklar. Om en högre inflation blir permanent så måste det rimligen leda till att räntorna stiger från dagens fortfarande mycket låga nivåer. Och en ränteuppgång kan dessutom komma plötsligt och bli dramatisk, framför allt på obligationer med lite längre löptid.

Men även de korta centralbanksstyrda räntorna påverkar marknadshumöret. Det är skälet till att en stor del av världens finansmarknadsaktörer igår kväll satt i spänd förväntan inför US Federal Reserves räntebesked. När ni läser det här kan så kallat hökaktiga signaler, det vill säga att räntorna måste höjas för att skrämma inflationsspöket, ha sänkt börserna.

Motsatsen gäller om Fed väljer en mer duvaktig linje, det vill säga avvaktar med ränteuppgångar. Det får sannolikt en positiv effekt på börsen.

Sedan är världen mer komplicerad än så. Börsaktörernas tolkning kan också bli att Fed agerar för försiktigt, vilket kan späda på inflationsoron.  Eller tvärtom, att ett aggressivt tonläge gillas av marknaden för att det visar att amerikanska centralbanken tar inflationshotet på allvar.

Varför då allt detta tjat om inflation och räntor? Är det ändå inte det enskilda företagets vinst som avgör om min senaste aktieinvestering i slutändan blir bra eller dålig. Jo, så är det i det långa loppet, utan högre vinst och ökad förmåga att ge sina aktieägare högre utdelning är kurspotentialen på lång sikt väldigt begränsad. Men räntenivån har också betydelse för framtida vinster och utdelningar och därmed en avgörande påverkan på kursen. Högre ränta kräver helt enkelt högre framtida vinst för att aktiekursen allt annat lika inte ska falla.

Mitt råd till läsare av den här texten är att behålla kylan under stökiga börsdagar. Dåligt genomtänkta försäljningar när börsen faller kraftigt är sällan en framgångsrik strategi. Psykologiskt kan det ta emot, men det är ofta bättre att i stället stoppa in ytterligare en slant på börsen. Särskilt om det handlar om ett långsiktigt sparande. 

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: